W dniu 20 lipca 2016 r. wyspecjalizowana firma odebrała z sołectwa Smolany eko-śmieci.
Mieszkańcy, w trosce o środowisko, zorganizowali zbiórkę zużytego sprzętu elektronicznego.
Zachęcamy inne sołectwa do organizowania tego typu akcji, gdyż poprzez takie działania chronimy własne zdrowie. Czyste środowisko to jak uzdrowisko!!
Gratulacje dla sołectwa Smolany. Podziękowania dla Mieszkańców i inicjatorów akcji –Pani Agnieszki Podowskiej, sołtysa i Prezesa Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Smolany- Żardawy „ Pod Gajem”