DSCF2613 800x600

W dniu 28 czerwca 2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Janowiec Kościelny odbył się Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP. Dokonano na nim podsumowania pięcioletniej działalności ustępującego Zarządu oraz wybrano władze na nową kadencję i delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego. W spotkaniu udział wzięli delegaci i przedstawiciele poszczególnych jednostek OSP z terenu Gminy, członkowie  Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP oraz Kmisja Rewizyjna i zaproszeni Goście, a wśród Nich:

1. Komendant Powiatowy PSP w Nidzicy – st. bryg. Mariusz Wilamowski
2. Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP – Stanisław Rabczyński
3. Przewodniczący Rady Gminy Janowiec Kościelny – Zbigniew Ambroziński
4. Sekretarz Gminy – Zofia Wielgus
5. Skarbnik Gminy – Wiesława Samsel
6. Kierownik Referatu Gospodarki Terenowej – Stanisław Wrzeszczyński

Uroczystego otwarcia Zjazdu oraz powitania zaproszonych gości dokonał Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP  - dh Bożena Grochala – Wójt Gminy.
 Następnie minutą ciszy uczczono pamięć druhów, którzy odeszli na wieczną wartę w okresie mijającej kadencji.
    Przewodniczącym Zjazdu został dh Paweł Oman, który przedstawił porządek obrad oraz regulamin obrad.
    Sprawozdanie z działalności Zarządu Gminnego za ostatnią kadencję w formie multimedialnej złożył Prezes – dh Bożena Grochala (w zał.) a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – dh Leszek Wiński.
    Do działań Zarządu odnieśli się pozytywnie zaproszeni goście, stwierdzając znaczną poprawę w działalności operacyjnej jednostek OSP, ich wyposażeniu w sprzęt techniczny, w wyszkoleniu strażaków, jak również w zakresie modernizacji strażnic. Nie zabrakło też podziękowań i wyrazów uznania dla Ochotników za Ich zaangażowanie w służbę poszkodowanym.
    W trakcie Zjazdu dokonano wyboru nowych władz Zarządu Oddziału Gminnego oraz Komisji Rewizyjnej w składzie:

Prezes – Bożena Grochala
Wiceprezes – Rafał Jabłonowski
Wiceprezes – Kazimierz Kołacz
Sekretarz – Moszczyński Andrzej.
Skarbnik  - Robert Antczak
Członek Prezydium – Kazimierz Szczepkowski
Komendant Gminny OSP – Marcin Wesołowski


Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Jarosław Wójcicki
Wiceprzewodniczący – Andrzej Miecznikowski
Członek – Krzysztof Gesek

Delegaci na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP :

Bożena Grochala
Marcin Wesołowski

Sprawozdanie : Zjazd Gminny OSP 2016 r