20190223 115131 800x389

23.02.2019 r. wraz z Wójtem Gminy Janowiec Kościelny Panem Piotrem Rakoczym oraz z Przewodniczącą Rady Gminy Panią Marianną Malinowską, uczestniczyliśmy w ceremonii pogrzebowej Prof. Ryszarda Juszkiewicz, człowieka od zawsze związanego z gminą Janowiec Kościelny. Profesor był stałym gościem na Seminariach Historycznych odbywających się co rok w Janowcu Kościelnym, jako prelegent oraz osoba, która w niezwykły sposób opowiadała dzieje gminy w okresie II wojny światowej i czasach powojennych. Był autorem książki Gmina Szczepkowo Borowe (Janowiec Kościelny) w latach 1939-1945, która została wydana w 1980 roku.  Prowadzone dalej badania historii naszych ziem przez profesora, spowodowały wznowienie publikacji w 2016 r. pt.:  Gmina Janowiec Kościelny (Szczepkowo-Borowe) w latach 1939-1945, która została wzbogacona o wyniki badawcze i liczne fotografie.

Na pogrzebie profesora Juszkiewicza pojawili się m.in. wicemarszałek Senatu - Adam Bielan, posłanka - Anna Cicholska i senator - Jan Maria Jackowski. Na Mszy św w Kościele Świętej Trójcy były obecne poczty sztandarowe szkół, nie zabrakło sztandaru Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Janowcu Kościelnym oraz Szkoły Podstawowej im. Zawiszy Czarnego w Waśniewie – Grabowie, stowarzyszeń oraz organizacji. Obecne było również dowództwo 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej im. Hetmana Polnego Litewskiego Wincentego Gosiewskiego, a jej żołnierze pełnili wartę honorową przy trumnie profesora.

Wszyscy bardzo ciepło wspominali osobę profesora oraz jego zasługi i dokonania na rzecz  Mazowsza i Polski. Następnie wszyscy uczestnicy ostatniej drogi śp. profesora udali się na Cmentarz Parafialny w Mławie, gdzie do rodzinnego grobowca została złożona trumna z jego ciałem.

Profesor Ryszard Juszkiewicz był prawnikiem, historykiem, badaczem dziejów ziemi mławskiej oraz senatorem I i II kadencji. Profesor opublikował blisko 30 książek i około 400 artykułów, recenzji oraz biogramów o treści historycznej. Pełnił funkcję prorektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie i w Mławie. Był także właścicielem Muzeum Juszkiewiczów o charakterze militarnym oraz członkiem wielu towarzystw naukowych m.in. Mazowieckiego Towarzystwa Naukowego i Towarzystwa Naukowego Płockiego.

 

Marzena Borkowska