Spalanie odpadów, w szczególności: odpadów z tworzyw sztucznych, odpadów płyt wiórowych oraz opakowań po środkach ochrony roślin, poza instalacjami do tego celu przeznaczonymi, dla których prowadzący te instalacje posiada wymagane pozwolenia, jest zabronione.

         Wobec powyższego Wójt Gminy Janowiec Kościelny informuje, że w okresie grzewczym 2018-2019 będą przeprowadzane wyrywkowe kontrole kotłów, kominków i piecy opalanych paliwami stałymi pod kątem przestrzegania zakazu termicznego przekształcania odpadów.