Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza  buduje bazę kontaktową do masowej wysyłki wiadomości SMS, których celem jest przekazywanie informacji istotnych dla rolników i mieszkańców wsi bezpośrednio na osobiste numery telefonów komórkowych. Docieranie z informacjami w tej formie jest skutecznym i szybkim sposobem przekazywania informacji i komunikatów.

Osoby zainteresowane udostępnieniem numeru komórkowego zobowiązane są do wypełnienia oświadczenia spełniającego warunki prawne RODO i przekazanie formularza do siedziby biura
W-MIR OT w Szczytnie, ul. Lipperta 10, 12-100 Szczytno lub bezpośrednio do członków Rady Powiatowej W-MIR.

Druk oświadczenia do pobrania w Sekretariacie Urzędu Gminy lub na stronie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w zakładce DRUKI DO POBRANIA- http://wmirol.org.pl/pliki-do-pobrania/.