IMG 7138 800x533

21 listopada 2018 r. odbyła się I sesja Rady Gminy Janowiec Kościelny kadencji 2018-2023, zwołana zgodnie z obowiązującymi przepisami przez Komisarza Wyborczego.

Sesję, do momentu wyboru Przewodniczącego Rady, prowadziła Pani Teresa Nowosielska- radna Rady Gminy Janowiec Kościelny, która spełniała prawne przesłanki przewodniczenia obradom sesji. Słowa uznania należą się tym bardziej, gdyż ceremoniał wypełniono w majestacie prawa, powagi i opanowania.

 W trakcie sesji wręczono Państwu radnym oraz wójtowi zaświadczenia potwierdzające wybór. Aktu wręczenia dokonała Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej-Pani Renata Szczepkowska.

Wszyscy radni złożyli także ślubowanie, które zakończyło proces konstytuowania mandatu radnego.

Na I sesji dokonano wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Te zaszczytne i odpowiedzialne funkcję powierzono Pani Mariannie Malinowskiej, która będzie przewodniczyć radzie , natomiast Funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy pełnić będzie Pan Marcin Wesołowski.

Wójt Gminy-Pan Piotr Rakoczy złożył ślubowanie, tym samym w sposób prawny rozpoczął sprawowanie funkcji. W swym pierwszym, oficjalnym przemówieniu podziękował za społeczne zaufanie, za wsparcie najbliższych oraz deklarował pełne zaangażowanie w wypełnianiu funkcji Wójta Gminy Janowiec Kościelny.

Dotychczasowa Wójt Gminy-Pani Bożena Grochala złożyła sprawozdanie o stanie gminy, życząc jednocześnie radnym i Wójtowi, aby podejmowane decyzje służyły dobru społecznemu oraz stanowiły osobistą satysfakcję osób sprawujących mandat radnego i Wójta.

Miłym gestem były kwiaty, które w symboliczny sposób wyrażały gratulacje czy też podziękowania.

Cieszy również fakt przekazania gratulacji Państwu radnym i Wójtowi Gminy przez  Starostę Nidzickiego- Pana Marcina Palińskiego, Wicestarostę-Pana Pawła Przybyłka, Burmistrza Nidzicy –Pana Jacka Kosmalę oraz Pana Grzegorza Mroza- radnego powiatowego. Fakt uczestniczenia w tak ważnej sesji jest z pewnością zapowiedzią dobrej współpracy poszczególnych samorządów.

Zofia Wielgus