Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nidzicy informuje, iż badania zwierząt rzeźnych i mięsa pozyskanego na potrzeby własne oraz mięsa zwierząt łownych są prowadzone przez wyznaczonych lekarzy weterynarii:

  1. Jana Wytrążka 13-100 Nidzica, ul. Limanowskiego 1 tel. 089 625 21 02, tel. kom. 663 742 525 Badanie próbek mięsa w kierunku obecności włośni metodą trychinoskopową - badanie wykonywane w dniu dostarczenia próbki. Badanie metodą wytrawiania w Stacji Diagnostyki Włośni prowadzone będzie dwa razy w tygodniu- dostarczenie próbek po wcześniejszym uzgodnieniu z upoważnionym lekarzem weterynarii.
  2. Kingę Pastrurską, 13-100 Nidzica, Napiwoda 101, tel. 881328358 Badanie próbek mięsa w kierunku obecności włośni wykonywane metodą trychinoskopową- dostarczenie próbek po wcześniejszym uzgodnieniu z upoważnionym lekarzem weterynarii.

Otrzymują: 1. Urząd Miejski w Nidzicy, 13-100 Nidzica Pl. Wolności 1 2. Urząd Gminy 13-111 Janowiec Kościelny 62 3. Urząd Gminy 13-124 Kozłowo 60a 4. Urząd Gminy 13-113 Janowo, ul. Przasnyska 14

Powiatowy

Lekarz Weterynarii

lek. wet.  Witold Wojciechowski