Rusza pilotażowy program „Aktywny samorząd” w 2017 roku. W ramach tego programu można uzyskać wsparcie dla niepełnosprawnych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w momencie podjęcia nauki w szkole policealnej lub w szkole wyższej.

Terminy przyjmowania wniosków:

    od dnia 01 marca 2017r. do 30 marca 2017r. - dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017

    od dnia 01 września 2017r. do 10 października 2017r. - dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018.

Treść programu, w tym warunki uczestnictwa znajdują się pod adresem:

http://www.pfron.org.pl/pl/studenci