1

Dnia 7-ego lutego Wójt Gminy Bożena Grochala uczestniczyła w spotkaniu samorządowców powiatu nidzickiego z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego Panem Gustawem Markiem Brzezinem w Urzędzie Marszałkowskim. W spotkaniu udział wziął Starosta Nidzicki i Koledzy samorządowcy: Panowie Burmistrzowie Nidzicy i Panowie Wójtowe Gminy Janowo i Kozłowo. Najpierw Pan Marszałek przekazał informacje na temat realizowanych i planowanych przedsięwzięć w województwie, a następnie samorządowcy dzielili się swoimi problemami i potrzebami. Pani Wójt podkreśliła, że bardzo się cieszy z tego spotkania, ponieważ osobiście może poprosić Pana Marszałka o wsparcie gminy w realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i infrastruktury komunalnej. Przedstawiła problem wyposażenia jednostek OSP w sprawne samochody bojowe, których zakupu samodzielnie gmina nie jest w stanie sfinansować. Podkreśliła, że niezbędne jest wsparcie Zarządu Województwa, zwłaszcza, że gmina musi zakupić chociaż jeden nowy samochód dla OSP w KSRG. Mówiła o dalszych potrzebach finansowych na zadania w zakresie poprawy stanu dróg, budowy wodociągów i kanalizacji sanitarnej. Nie zabrakło też słów podziękowania za wsparcie przez Samorząd Województwa i dofinasowanie dla Gminy Janowiec Kościelny budowy czterech dróg gminnych i dwóch odcinków dróg powiatowych, które będzie realizował Powiat, przy współudziale finansowym gminy. Wszyscy samorządowcy zgodnie dziękowali Panu Marszałkowi, Zarządowi Województwa i wszystkim Współpracownikom za dobrą współpracę.