Wykonawca informuje o wprowadzeniu następujących utrudnień:
- dnia 24.11.2016 od godziny 11 00 zamykamy odcinek DW604 od km 1+100 do km 2+150 (do Robaczewa)- zostanie uniemożliwiony dojazd drogą powiatową 1613N do msc. Piotrowice(objazd przez msc. Bartoszki),
- od dnia 24.11.2016 zaczną się wycinki drzew na całym zakresie objętym inwestycją:
1. 24.11.2016 –wycinka drzew i zakrzaczeń na DW604 (połówkowe lub częściowe zajęcia jezdni na pozostałych odcinkach DW604 – powyższy odcinek całkowite zamkniecie),
2. 25.11.2016 – wycinka drzew na DW545 przy częściowym lub połówkowym zamknięciu jezdni.
3. 26.11.2016 –wycinka drzew w obrębie przebudowywanych skrzyżowań i czasowe całkowite zamknięcie ulicy Słowackiego na czas trwania robót.
 
Odcinek wskazany na DW604 zostanie zamknięty na okres przynajmniej do 24.12.2016, a w przypadku sprzyjających warunków atmosferycznych do czasu jego wykonania
 
Pozdrawiam
Robert Wąsewicz
Kierownik Projektów
tel. 662 252 143