Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państw, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie gminy Janowo oraz gminy Janowiec Kościelny

 

http://bip.spnidzica.warmia.mazury.pl/344/Obwieszczenia/