DSC01072

Już po raz XXXIV w naszej gminie obchodziliśmy Święto Pieczonego Ziemniaka. Święto to ma charakter dożynkowy, a głównym celem jest uhonorowanie rolników za poświęcony trud i ciężką pracę. Większość społeczności to bowiem rolnicy, którzy z pokolenia na pokolenie prowadzą gospodarstwa rolne. Oni traktują  tę ciężką pracę nie tylko jako sposób na życie,  ale również jako tradycję rodzinną, ukształtowaną przez wiele lat umiłowaniem do ziemi. Jest to też impreza promującą Gminę, jej przedsiębiorców, a także bogactw naturalnych, tradycji rodzinnych i lokalnych.

Obchody Święta Pieczonego Ziemniaka tradycyjnie rozpoczęły się Mszą Świętą w Kościele Parafialnym w Janowcu Kościelnym, którą koncelebrował Ksiądz Kanonik Proboszcz Jacek Lubiński oraz Ksiądz dr Łukasz Zdunkiewicz  - Wicedyrektor Wydziału Nowej Ewangelizacji Diecezji Płockiej.

Starostami tegorocznych dożynek byli: Pani Teresa Nowosielska z miejscowości Nowa Wieś Wielka oraz Pan Jerzy Krajewski z Jabłonowa – Adamy, którzy przy dźwiękach muzyki Mławskiej Orkiestry Dętej z Mławy, poprowadzili korowód dożynkowy na stadion gminny w Kucach. W korowodzie uczestniczyli również przedstawiciele władz lokalnych: Pan Wójt – Piotr Rakoczy , Pani Marianna Malinowska-Przewodnicząca Rady Gminy , radni , a także Skarbnik Gminy – Pani Wiesława Samsel. Przedstawiciele sołectw nieśli okazałe  wieńce dożynkowe – na czele sołectwo Bielawy, które w zeszłym roku zdobyło I miejsce w konkursie. Następnie kolejno: sołectwo Iwany, sołectwo Nowa Wieś Wielka i sołectwo Safronka.

Za nimi mieszkańcy naszej Gminy Janowiec Kościelny oraz przybyli zacni goście.

Oficjalnego otwarcia Święta Pieczonego Ziemniaka dokonał Pan Piotr Rakoczy-Wójt Gminy Janowiec Kościelny. Starostowie dożynek wręczyli Wójtowi chleb z tegorocznych zbiorów, który został podzielony i rozdany wśród uczestników uroczystości. Wójt Gminy przywitał uczestników wydarzenia oraz skierował wiele słów uznania do rolników, na cześć których organizowane są dożynki. Wójt Gminy powiedział m.in. „…..Przypomnę o znaczeniu rolnictwa w sferze kulturowej, bo o znaczeniu gospodarczym już wspomniałem. Rolnictwo to także skarbnica cennych wartości kulturowych. Gdzie  jak nie na polskiej wsi szczególnego znaczenia nabiera tradycja i kultywowanie wartości , których nauczyli nas przodkowie. Dzisiejsze obrzędy dożynkowe są tego najlepszym przykładem- korowód dożynkowy, przepiękne wieńce, zwyczaj ich wyplatania, udekorowane stoiska i obfitość produktów, gościnność- wszystko to pielęgnowane jest w polskiej wsi, przez rolnicze rodziny. Powiedziałem rolnicze rodziny, gdyż zwyczaj przekazywania ziemi z pokolenia na pokolenie to też tradycja,  która wynika z zamiłowania do ziemi”. „...Praca rolnika, choć ciężka, uzależniona od warunków pogodowych daje  jednak satysfakcję. Cieszy bowiem wykiełkowane ziarno, z którego powstanie chleb…..”.

Głos zabrali również goście: Pani Lidia Staroń – Senator RP, Pan Andrzej Maciejewski – Poseł na Sejm RP, Pan Patryk Kozłowski – Radny Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego, Pan Marcin Paliński – Starosta Nidzicki, Pani Sylwia Jaskulska – Członek Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Kolejnym punktem imprezy było wręczenie podziękowań. Pan Wójt – Piotr Rakoczy oraz Przewodnicząca Rady Gminy – Marianna Malinowska wręczyli podziękowania Panu Franciszkowi Borowemu, który przez 33 lata pełnił funkcję Sołtysa sołectwa Połcie Młode. Podziękowania złożono również na ręce starostów dożynek– Pani Teresy Nowosielskiej i Jerzego Krajewskiego. Na scenie wyróżniono również absolwentów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Janowcu Kościelnym – Julię Kowalską oraz Olafa Gałęziewskiego, którzy otrzymali nagrodę Primus Inter Pares.

Podziękowania  dla Pana Janusza Wojciechowskiego - za wielokrotne wspieranie klubu piłkarskiego – LKS Orzeł Janowiec Kościelny wręczyli Pan Wojciech Szypulski oraz Pan Robert Radzymiński.

Po części oficjalnej rozpoczęła się część artystyczna. Na scenie pojawiła się Mławska Orkiestra Dęta, a po niej wystąpiły cudowne Panie z Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Nidzicy, który umiliły czas śpiewem oraz tańcem.

Równolegle toczyła się rywalizacja w konkursach: „ Najsmaczniejsza potrawa z ziemniaka”, „Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy”  , ” Turniej Sołectw ”.

Jury w składzie: Paweł Przybyłek – Wicestarosta Nidzicki, Joanna Szczepkowska – Kierownik oddziału terenowego KRUS w Nidzicy oraz Dorota Paczyńska Sekretarz Gminy Janowo, wyłoniło zwycięzców konkursów.

 

Wyniki konkursów:

 „ Najsmaczniejsza potrawa z ziemniaka”

 

I miejsce  – Wioletta Duchna

II miejsce – Edyta Kutryb

III miejsce – Leszek Stryjewski

 

„Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy”

I miejsce – sołectwo Iwany

II miejsce – sołectwo Bielawy

III miejsce – sołectwo Nowa Wieś Wielka

IV miejsce –sołectwo Safronka

 

„Turniej Sołectw”

I miejsce – sołectwo Pokrzywnica

II miejsce – sołectwo Gwoździe

III miejsce – sołectwo Safronka

IV miejsce – sołectwo Nowa Wieś Dmochy

V miejsce – sołectwo Połcie Stare

VI miejsce – sołectwo Janowiec Kościelny

Wszystkie sołectwa, które przygotowały stoiska zostały nagrodzone. W tym roku stoiska dożynkowe prezentowały następujące sołectwa:

- Gwoździe

- Nowa Wieś Wielka

- Safronka

- Kuce

- Janowiec Kościelny

- Napierki

- Połcie Stare

Nie lada atrakcją był również pokaz strażacki – Młodzieżowej Ochotniczej Straży Pożarnej.

Publiczność miała możliwość wysłuchać także trzech koncertów:

Zespół DIP-BAND z Nidzicy, który zaprezentował nam covery muzyki disco polo, DROGA NA OSTROŁĘKĘ, Wojciech Dudkowski- artysta roku 2016 i 2017 w Plebiscycie DYLIŻANSE zaśpiewał i zagrał wraz ze swoim zespołem na żywo muzykę country.

 GWIAZDA WIECZORU – Zespół BAYERA na czele z wokalistą Radosławem Kudelskim w m.in. piosenkach  „Obrączki szczerozłote”, „Popłyniemy” „Ta szalona dziewczyna”  to z pewnością duży ładunek muzyczny i taneczny.

Publiczność nagradzała wszystkich wykonawców gromkimi brawami, co potwierdza, że prezentowane różne gatunki muzyczne znajdują odbiorców.

Już za rok kolejna jubileuszowa edycja Święta Pieczonego Ziemniaka, na które wszystkich serdecznie zapraszamy.

SOK

 

„Serdeczne podziękowania dla sponsorów za wsparcie finansowe i rzeczowe. To dzięki Państwa zaangażowaniu mogliśmy podziękować za tegoroczne plony, za trud całorocznej pracy wszystkim rolnikom, ich rodzinom oraz ludziom związanym z produkcją, przetwórstwem i obrotem rolnym. Cieszymy się że są wśród nas ludzie, którzy pomagają kultywować lokalną tradycję.”

 

Wójt Gminy Janowiec Kościelny

 Piotr Rakoczy

     

 

 

 

Autor : Urząd Gminy Janowiec Kościelny

 

 

Autor :Jan Borodziuk

Publikacja powyższych zdjęć ma na celu informowanie o działalności kulturalnej organizowanej przez Gminę Janowiec Kościelny / Wójta Gminy Janowiec Kościelny. W celu uzyskania szczegółowych informacji o przetwarzaniu danych osobowych prosimy skorzystać z tego linku"

 0001

Zadanie „Święto Pieczonego Ziemniaka” realizowane  jest w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego,  zgodnie z umową przyznania pomocy nr PG/10/2019/G/30 z dnia 30 maja 2019 r. do wniosku o powierzenie grantu Nr 10/30/2018 zawartej przez Stowarzyszenie Ziemi Janowieckiej ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”.