UCHWAŁA NR XXI/188/2016 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 grudnia w sprawie uchwalenia kalendarza imprez i wydarzeń kulturalnych w Gminie Janowiec Kościelny na 2017 rok.

Załączniki