http://bip.janowieckoscielny.warmia.mazury.pl/akty/68/1728/Uchwaly_Rady_Gminy_0D_0AUCHWALA_NR_XXXI_2F248_2F2017_RADY_GMINY_JANOWIEC_KOSCIELNY_z_dnia_28_grudnia_2017_r__w_sprawie_przyjecia_Gminnego_Programu_Profilaktyki_i_Rozwiazywania_Problemow_Alkoholowych_oraz_Przeciwdzialania_Narkomanii_na_2018_rok/