Kolejny etap realizacji projektu „Modernizacja oddziału przedszkolnego w
Janowcu Kościelnym szansą na lepsze jutro” współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej POKL 9.1.1  <  - czytaj