20180215 065912 800x450

W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Janowcu Kościelnym został utworzony gabinet pielęgniarki szkolnej w ramach ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę, jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej w szkołach. Nasza placówka pozyskała na ten cel 6 tys. złotych. Zlokalizowany jest on na parterze budynku. Wyposażony został w meble: szafki lekarskie, kozetkę, biurko medyczne i kącik sanitarny z bieżącą wodą. Gabinet jest przestronny, przykuwa oko każdego odwiedzającego. Młodzi pacjenci naszej szkoły, którzy będą korzystać z gabinetu pielęgniarki z pewnością będą czuli tu się miło, a w razie potrzeby uzyskają odpowiednią pomoc i opiekę medyczną. Jasne i przyjemne wnętrze umili im pobyt i złagodzi stres.

   

 

20171205 131357 800x451

Szkoła w Waśniewie-Grabowie otrzymała Krajowy Certyfikat Szkół Promujących Zdrowie. Szkoła należy do Krajowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie i Europejskiego Programu Szkoły dla Zdrowia w Europie.

5 grudnia br. w Ośrodku Rozwoju Edukacji odbyło się uroczyste wręczenie Krajowych Certyfikatów „Szkoła Promująca Zdrowie” (SzPZ). Minister Edukacji Narodowej przyznała to prestiżowe wyróżnienia kolejnym 36 szkołom należącym do sieci szkół promujących zdrowie w Polsce wśród nich także Szkole Podstawowej im. Zawiszy Czarnego w Waśniewie-Grabowie.

Krajowe Certyfikaty „Szkoła Promująca Zdrowie” są potwierdzeniem, że szkoła pracuje zgodnie z modelem szkoły promującej zdrowie oraz wyrazem uznania dotychczasowych osiągnięć będących wynikiem wieloletniej, długofalowej i systematycznej pracy.

Program Szkoła Promująca Zdrowie realizowany jest w Polsce od 1991 r. Koncentruje się przede wszystkim na promowaniu zdrowego stylu życia. Ten ruch cieszy się w naszym kraju dużym zainteresowaniem, ponieważ jego podstawowe założenia dobrze wpisują się w dydaktyczną, opiekuńczą i wychowawczą rolę szkoły.

Przystąpienie do programu „Szkoła Promująca Zdrowie” jest dobrowolną inicjatywą szkoły. Decyzję podejmuje rada pedagogiczna po konsultacji z przedstawicielami społeczności szkolnej, w tym z rodzicami.

Każda szkoła promująca zdrowie regularnie przeprowadza diagnozę potrzeb zdrowotnych oraz samopoczucia całej społeczności szkolnej, tj. uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Na podstawie jej wyników formułuje priorytetowe problemy oraz planuje swoje działania. Każda szkoła promująca zdrowie jest autonomiczna w obszarze wyznaczania celów i zadań do realizacji w zakresie promocji zdrowia. Dziękujemy wszystkim jednostkom wspierającym nasze działania.

Beata Jóźwiak