1. Ambroziński Zbigniew - Przewodniczący Rady Gminy
 
2. Szemplińska Marlena Monika- Wiceprzewodniczący Rady Gminy
 
3. Jurkiewicz Tadeusz
 
4. Kazimierski Stanisław

5. Komosińska Wioletta

6. Krajewski Karol

7. Malinowska Marianna

8. Męziński Jacek

9.Olszewska Jolanta
 
10. Rogalski Piotr
 
11. Szczepkowska Ewa
 
12. Szczepkowski Piotr
 
13.Rogozińska Jadwiga
 
14. Zakrzewski Tomasz
 
15.Żebrowska Elżbieta