Skład Komisji Rewizyjnej - kadencja 2018-2023

  1. Jolanta Olszewska  - Przewodniczący
  2. Karol Krajewski
  3. Elżbieta Żebrowska
  4. Ewa Rudzińska