20190223 115131 800x389

23.02.2019 r. wraz z Wójtem Gminy Janowiec Kościelny Panem Piotrem Rakoczym oraz z Przewodniczącą Rady Gminy Panią Marianną Malinowską, uczestniczyliśmy w ceremonii pogrzebowej Prof. Ryszarda Juszkiewicz, człowieka od zawsze związanego z gminą Janowiec Kościelny. Profesor był stałym gościem na Seminariach Historycznych odbywających się co rok w Janowcu Kościelnym, jako prelegent oraz osoba, która w niezwykły sposób opowiadała dzieje gminy w okresie II wojny światowej i czasach powojennych. Był autorem książki Gmina Szczepkowo Borowe (Janowiec Kościelny) w latach 1939-1945, która została wydana w 1980 roku.  Prowadzone dalej badania historii naszych ziem przez profesora, spowodowały wznowienie publikacji w 2016 r. pt.:  Gmina Janowiec Kościelny (Szczepkowo-Borowe) w latach 1939-1945, która została wzbogacona o wyniki badawcze i liczne fotografie.

Na pogrzebie profesora Juszkiewicza pojawili się m.in. wicemarszałek Senatu - Adam Bielan, posłanka - Anna Cicholska i senator - Jan Maria Jackowski. Na Mszy św w Kościele Świętej Trójcy były obecne poczty sztandarowe szkół, nie zabrakło sztandaru Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Janowcu Kościelnym oraz Szkoły Podstawowej im. Zawiszy Czarnego w Waśniewie – Grabowie, stowarzyszeń oraz organizacji. Obecne było również dowództwo 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej im. Hetmana Polnego Litewskiego Wincentego Gosiewskiego, a jej żołnierze pełnili wartę honorową przy trumnie profesora.

Wszyscy bardzo ciepło wspominali osobę profesora oraz jego zasługi i dokonania na rzecz  Mazowsza i Polski. Następnie wszyscy uczestnicy ostatniej drogi śp. profesora udali się na Cmentarz Parafialny w Mławie, gdzie do rodzinnego grobowca została złożona trumna z jego ciałem.

Profesor Ryszard Juszkiewicz był prawnikiem, historykiem, badaczem dziejów ziemi mławskiej oraz senatorem I i II kadencji. Profesor opublikował blisko 30 książek i około 400 artykułów, recenzji oraz biogramów o treści historycznej. Pełnił funkcję prorektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie i w Mławie. Był także właścicielem Muzeum Juszkiewiczów o charakterze militarnym oraz członkiem wielu towarzystw naukowych m.in. Mazowieckiego Towarzystwa Naukowego i Towarzystwa Naukowego Płockiego.

 

Marzena Borkowska 

Szanowni Państwo,

 uprzejmie informuję, że Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza VI edycję konkursu o Nagrodę im. prof. Janiny Wengris za wspieranie postaw proekologicznych oraz propagowanie działań i rozwiązań przyczyniających się do zmniejszenia zagrożenia środowiska naturalnego oraz do jego ochrony.

Prof. Janina Wengris była znakomitym entomologiem oraz autorką dziesiątków publikacji naukowych: rozpraw, doniesień i artykułów popularnonaukowych. Opracowała dwa filmy dokumentalne. Za wybitne osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej uhonorowana została licznymi odznaczeniami, takimi jak: Złoty Krzyż Zasługi (1952 r.), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1960 r.), Złota Odznaka Ligi Ochrony Przyrody (1963 r.), Złota Odznaka Zasłużonym  dla  Warmii  i  Mazur  (1969 r.) i Medal Komisji Edukacji Narodowej (1978 r.).

Konkurs o Nagrodę im. prof. Janiny Wengris organizowany jest corocznie, począwszy od roku 2014. W minionych latach wyróżnieni zostali: dr Andrzej Krzywiński, Alicja Szarzyńska, prof. Roch Mackowicz, Jan Hryniewicz i Andrzej Ryś.

Do 31 marca 2019 r. trwa nabór wniosków zgłoszeniowych do szóstej edycji konkursu o przyznawaną przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nagrodę im. prof. Janiny Wengris.

Od tego roku w konkursie przyznawane są dwie nagrody – osobno dla osób fizycznych i dla podmiotów zbiorowych, których działalność jest ściśle związana z kształtowaniem postaw ekologicznych na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego.

Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać koła i oddziały stowarzyszeń naukowo-technicznych, stowarzyszenia, fundacje, organizacje społeczne, spółki (osobowe lub kapitałowe), jednostki sektora finansów publicznych, jak również osoby fizyczne.

Zgłoszenia należy przesyłać do Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn).

Zasady przyznawania Nagrody oraz formularz zgłoszenia kandydatów dostępny jest pod adresem internetowym

https://warmia.mazury.pl/images/Departamenty/Departament_Ochrony_Środowiska/wengris_konkurs/Zasady_Nagrody_im._prof._J._Wengris.docx.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie informacji o konkursie poprzez wykorzystanie dostępnych przez Państwa kanałów informacyjnych, np. stron internetowych lub tablic ogłoszeniowych.

Z upoważnienia Zastępcy Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska Pani Małgorzaty Domurad

Z poważaniem,       

        Marcin Proniewicz

       inspektor

       __________________________________________________

       Biuro Polityki Ekologicznej i Przyrody

       Departament Ochrony Środowiska

        URZĄD MARSZAŁKOWSKI

        WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

        10-447 Olsztyn

  1. Głowackiego 17

        T: +48 89 512 54 69

        F: +48 89 512 54 49

        E: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

        W: www.warmia.mazury.pl