W dniu 04.11.2014 r. podpisano kolejną umowę na dofinansowanie inwestycji na terenie Gminy Janowiec Kościelny. Tym razem umowa dotyczyła przedsięwzięcia  pn.  „Budowa sieci wodociągowej zasilającej jednostki osadnicze w miejscowości Kuce poprzez budowę wodociągu” . Całkowity koszt inwestycji: 85.872,65, z czego dofinansowanie : 52.361,00 zł w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013.
Złożony przez Gminę wniosek został wysoko oceniony, co podkreślono podczas uroczystego podpisania umowy. Był to dodatkowy powód do dumy dla P. Wójt Bożeny Grochala i Skarbnik Gminy-Pani Wiesławy Samsel, które w imieniu Gminy umowę podpisały.
Już tylko niewielki krok  ( ok. 3 % ) dzieli Gminę by stwierdzić, ze jest w całości zwodociągowana.
 

                                                                                                                                           Zofia Wielgus

 DSCN2645 600x450.html