Celem ankiety jest poznanie opinii nt. tego, jakie warunki powinny być spełnione, aby młodzi ludzie angażiwali się w działalność społeczną.
Zachęcamy młodzież do jej wypełnienia.
Anietę przygotowano w Biurze Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województa Warmińsko-Mazurskeigo w Olsztynie.

Ustalony pierwotnie termin nadsyłania prac do konkursu :

- plastycznego,

-muzycznego,

- literackiego

w ramach Gminnych Obchodów Dni Rodziny przedłuża się do dnia 30 września 2020 roku.

Zachęcamy do kreowania wyobraźni i odkrywania zdolności. Atrakcyjne nagrody wciąż czekają.

Wójt Gminy

Piotr Rakoczy