INFORMACJA
 Informuję, że Urząd Gminy w Janowcu Kościelnym, w tym Urząd Stanu Cywilnego
  w dniu 27 grudnia 2019 roku ( piątek) będzie nieczynny.
(W przypadku zdarzeń nagłych z zakresu spraw USC
prosi się o kontakt telefoniczny  605 030 083)
7 grudnia 2019 roku ( sobota) Urząd Gminy w Janowcu Kościelnym
będzie czynny w godz. od 7.15 do 15.15.
Wójt Gminy
Piotr Rakoczy
nieruchomosci
UWAGA!!! Rusza XV edycja konkursu „Barwy Wolontariatu”. Konkurs jest świetnym uhonorowaniem działań wolontariuszy i docenieniem akcji wolontarystycznych. Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe, wolontariuszy oraz osoby, które korzystają z ich pomocy do przesyłania swoich zgłoszeń. Kandydatów można zgłaszać listownie, pocztą elektroniczną lub osobiście. Do każdego formularza zgłoszeniowego dołączyć należy opis działalności nominowanej osoby. Opis powinien być zamieszczony na max 4 stronach maszynopisu i dołączony do formularza zgłoszeniowego. Opis może mieć dowolną formułę np. wspomnienie, relację, refleksję, pamiętnik. Zgłoszenia należy przesyłać do 31 października 2015.
Przypominamy iż Wolontariuszem roku 2014 została Pani Agnieszka Roszig z Kętrzyna. Pani Agnieszka społecznie działa od 2009 r., kiedy to z jej inicjatywy zawiązało się Stowarzyszenie Mazurska Kosaczewina, którego celem działania jest wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego. Pani Agnieszka Roszig prowadzi działalność kulturalną, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury. W swojej pracy współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi, instytucjami kultury i samorządami terytorialnymi działającymi na rzecz społeczności oraz nawiązuje zagraniczną współpracę z wieloma podmiotami.

 
Z poważaniem
Iwona Grajkowska
Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu
----------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat (PDF, 369.9 KiB)

-------------------------------------------------------