W związku z wystąpieniem na terenie Gminy Janowiec Kościelny szkód w uprawach rolnych spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym – ujemne skutki przezimowania, informujemy że zgłoszenia strat w uprawach rolnych można dokonać na druku wniosku stanowiącym załącznik do informacji.

Wnioski dostępne są również w Urzędzie Gminy Janowiec Kościelny, pokój nr 9, tel 0-89 626 20 30.
Uwaga:    szkody w uprawach należy zgłosić przed likwidacją plantacji z odpowiednim wyprzedzeniem, koniecznym do oszacowania strat, najpóźniej 3 dni przed likwidacją plantacji.
Wnioski należy składać w trybie pilnym.
 

Wójt

mgr Bożena Grochala

Załączniki

 

SAM 0779

W sobotę 12 marca 2016 r. Panie z terenu Gminy Janowiec Kościelny po raz kolejny pojechały do Olsztyna, aby skorzystać z bezpłatnych badań mammograficznych i cytologicznych. Badania przeprowadzono w Warmińsko - Mazurskim Centrum Onkologii w ramach akcji pod hasłem "Dzień Zdrowia Kobiet- Badam się więc mam pewność", która miała na celu promowanie bezpłatnych badań mammograficznych i cytologicznych w ramach populacyjnych programów oraz uświadomienie społeczeństwu jak ważna jest profilaktyka onkologiczna w życiu kobiety. W badaniu wzięło udział 48 mieszkanek Gminy.

W tym dniu Panie mogły skorzystać również z przygotowanych atrakcji: występu chóru szpitalnego, pomiarów ciśnienia i poziomu cukru we krwi, wyrobienia dostępu do Zintegrowanego Informatora Pacjenta, a także wykonania makijażu i skorzystania z porad kosmetycznych. Przygotowany był także słodki poczęstunek.

W drodze powrotnej Panie zjadły pyszny obiad w Zajeździe Jagiełek w Olsztynku. Z okazji zbliżających się imienin uczestniczki złożyły życzenia obecnym Bożenom i Krystynom, w tym Pani Wójt Bożenie Grochala, która została obdarowana bukietem kwiatów. Nie zabrakło także tradycyjnego „sto lat”.

Wszystkie uczestniczki, były bardzo zadowolone z wyjazdu - w radosnej atmosferze wróciły do domu, obiecując sobie częstsze spotkania w tak miłym i sympatycznym gronie.

                                                                                     Monika Ławicka

 

Komunikat dotyczący wprowadzenia przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi kredytu nieoprocentowanego dla rolników z uwagi na opóźnienia powstałe w ARiMR w wypłatach dopłat bezpośrednich.
Bank BGŻ BNP PARIBAS SA rozpoczął udzielaniekredytu obrotowego nieoprocentowanego dla producenta rolnego (linia KO), wprowadzonego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi z uwagi na opóźnienia powstałe w ARiMR w wypłatach dopłat bezpośrednich dla producentów rolnych.
Podstawowe cechy kredytu:
  1.  Kwota kredytu jest określona w zaświadczeniu wydawanym przez kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce złożenia wniosku o przyznanie jednolitej płatności obszarowej za 2015 r.
  2. Brak wkładu własnego
  3. Kredyt jest nieoprocentowany dla rolnika. Oprocentowanie płatne jest w całości przez Agencję.
  4. Prowizja płatna przez klienta to 0,25% kwoty udzielonego kredytu.
  5. Kredyt będzie udzielany na okres do dnia 14 lipca 2016 r. (data, do której możliwe jest wypłacenie płatności bezpośrednich za 2015 r. wydłużona o 14 dni).
  6. Spłata jednorazowa ze środków pochodzących z dopłat bezpośrednich nie później niż dnia 14 lipca 2016 r.
  7. Zabezpieczeniem kredytu będą dopłaty płacone przez ARiMR na wskazany przez nas rachunek techniczny prowadzony przez BGŻ BNPP dla klienta, którego to numeru Klient nie może zmienić.

Załączniki