W związku z wystąpieniem na terenie Gminy Janowiec Kościelny szkód w uprawach rolnych spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym – ujemne skutki przezimowania, informujemy że zgłoszenia strat w uprawach rolnych można dokonać na druku wniosku stanowiącym załącznik do informacji.

Wnioski dostępne są również w Urzędzie Gminy Janowiec Kościelny, pokój nr 9, tel 0-89 626 20 30.
Uwaga:    szkody w uprawach należy zgłosić przed likwidacją plantacji z odpowiednim wyprzedzeniem, koniecznym do oszacowania strat, najpóźniej 3 dni przed likwidacją plantacji.
Wnioski należy składać w trybie pilnym.
 

Wójt

mgr Bożena Grochala

Załączniki