Celem ankiety jest poznanie opinii nt. tego, jakie warunki powinny być spełnione, aby młodzi ludzie angażiwali się w działalność społeczną.
Zachęcamy młodzież do jej wypełnienia.
Anietę przygotowano w Biurze Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województa Warmińsko-Mazurskeigo w Olsztynie.