dscn7361 picture5ef1eabe2da75

zdjęcie : nidzica.wm.pl

23 czerwca 2020 roku odbyła się XIII zwyczajna sesja Rady Gminy Janowiec Kościelny. To ważna sesja, gdyż w porządku obrad przewidziano poszczególne etapy związane z procedurą udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

Podstawą był Raport o stanie gminy, zatwierdzenie wyniku finansowego, sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z  pozytywną opinią Komisji Rewizyjnej  oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie.

W wyniku przeprowadzonych głosowań Wójtowi Gminy udzielono wotum zaufania i absolutorium.

Jest to jedno z najistotniejszych ustawowych środków kontroli, ale także akceptacja i docenienie pracy Wójta. Udzielone absolutorium jest stwierdzeniem prawidłowości działania finansowego organu wykonawczego.

Wójt Gminy-Piotr Rakoczy dziękując za udzielone absolutorium  podkreślił, że jest to efekt współpracy z   Radą Gminy, pracy całego zespołu pracowników Urzędu Gminy, instytucji kultury  i wszystkich jednostek organizacyjnych oraz pomoc sołtysów, druhów OSP i lokalnych stowarzyszeń.

Społecznej oceny dokonywać będą także Mieszkańcy, których zachęcamy do oglądania transmisji z każdej sesji, a także do zapoznania się z dokumentami, które zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej.

Po wyczerpaniu porządku obrad miłym akcentem była wizyta w Samorządowym Ośrodku Kultury, który zaprezentował się w nowej odsłonie.  Tego jednak nie da się opisać, to trzeba zobaczyć.

Zofia Wielgus