Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli to złożony system , oparty na  współdziałaniu instytucji do tego powołanych. Za przykład dobrej współpracy uznać należy wsparcie Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy przez samorząd gminy Janowiec Kościelny.

W dniu 19 czerwca 2020 roku wójt gminy Janowiec Kościelny – Piotr Rakoczy przekazał Komendantowi Powiatowej Policji w Nidzicy- podins. Jarosławowi Wiśniewskiemu zestaw medyczny RO.

Przekazany zestaw to m.in. maska do sztucznego oddychania, kołnierze ortopedyczne, koc izotermiczny, młotek do wybijania szyb z nożem do cięcia pasów, materiały opatrunkowe.

Komendant nidzickiej jednostki Policji podziękował za zaangażowanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa.

Zofia Wielgus

 przekazanie zestawu medycznego