Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego to jedno z wielu zadań gminy.  W tym ważnym zadaniu gminę wspierają służby do tego powołane, w tym Policja.

W dniu 02 czerwca odbyło się spotkanie podczas którego I Zastępca  Komendanta Powiatowej Policji w Nidzicy – mł. insp. Krzysztof Kunicki przedstawił Wójtowi Gminy  asp. sztab. Janusza Kawkę,  który od 01 czerwca pełni funkcję dzielnicowego na terenie gminy Janowiec Kościelny. To ważna i odpowiedzialna funkcja, wymaga odpowiednich predyspozycji. Dobra współpraca z dzielnicowym przynosi pozytywne rezultaty w różnych aspektach życia społecznego.

Jak podkreślał Z-ca Komendanta,  Janowiec Kościelny zyskuje doświadczonego dzielnicowego, co zapowiada owocną współpracę.

Panu dzielnicowemu życzymy satysfakcji z wykonywanej służby, poczucia dobrze wypełnianej misji na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy.

Zofia Wielgus

zdjecie dzielnicowy