Ankieta dla dorosłych (od 16 r.ż.) mieszkańców Gminy Janowiec Kościelny

Szanowni Państwo!

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Ma ona na celu poznanie Państwa potrzeb i oczekiwań w zakresie rozwoju społecznego Gminy, a także opinii na temat zjawiska uzależnień. Jej wyniki posłużą określeniu celów i kierunków działań strategii rozwiązywania problemów społecznych. Liczymy na szczere odpowiedzi na wszystkie pytania, zapewniając ich anonimowość i poufność. Dziękujemy!