OGŁOSZENIE - "zgłaszanie osób – członków organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do prac komisji konkursowej w celu opiniowania ofert w ogłoszonym otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 roku zadań polegających na wspieraniu i upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu oraz zaspokajaniu potrzeb społecznych, w tym transport dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do specjalistycznych ośrodków i placówek"
Załączniki
OGŁOSZENIE (PDF, 554.2 KiB)
-------------------------------------------------------------
OGŁOSZENIE - „Otwarty konkurs ofert na dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do specjalistycznych ośrodków i placówek"
Załączniki
OGŁOSZENIE (PDF, 1.3 MiB)
 
-------------------------------------------------------------
OGŁOSZENIE - "Otwarty konkurs ofert na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej"
Załączniki
OGŁOSZENIE (PDF, 1.6 MiB)