HARMONOGRAM
czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym
w roku szkolnym 2020/2021 do oddziałów przedszkolnych w szkołach  podstawowych
dla których Gmina Janowiec Kościelny jest organem prowadzącym
 
 
Lp.
Rodzaj czynności
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin w postępowaniu uzupełniającym
1.
Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego  w publicznej szkole podstawowej wraz z niezbędnymi  dokumentami
 
 10 luty 2020 r. -
 21 luty 2020 r.
 do godz.14.00
 
23 marzec 2020 r. -
27 marzec 2020 r.
do godz.14.00
2.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
24 luty2020 r.-
 28 luty 2020 r.
 30 marzec 2020 r. -
 3 kwiecień 2020 r.
3.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
2 marzec 2020 r.
6 kwiecień 2020 r.
4.
Potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata, woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
3 marzec 2020 r. -
9 marzec 2020 r.
do godz. 14.00
7 kwiecień 2020 r. -
14 kwiecień 2020 r.
do godz. 14.00
5.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
11 marzec  2020 r.
 16 kwiecień 2020 r.
                                         
 
HARMONOGRAM
czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021 do klas pierwszych szkół podstawowych,
dla  których Gmina Janowiec Kościelny jest organem prowadzącym
 
 
Lp.
Rodzaj czynności
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin w postępowaniu uzupełniającym
1.                                                                                                        
Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej w publicznej szkole podstawowej wraz z niezbędnymi  dokumentami
 
 10 luty 2020 r. -
 21 luty 2020 r.
 do godz.14.00
 
23 marzec 2020 r. -
27 marzec 2020 r.
do godz.14.00
2.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej w szkole podstawowej.
24 luty2020 r.-
 28 luty 2020 r.
 30 marzec 2020 r. -
 3 kwiecień 2020 r.
3.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
2 marzec 2020 r.
6 kwiecień 2020 r.
4.
Potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata, woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
3 marzec 2020 r. -
9 marzec 2020 r.
do godz. 14.00
7 kwiecień 2020 r. -
14 kwiecień 2020 r.
do godz. 14.00
5.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
11 marzec  2020 r.
 16 kwiecień 2020 r.