3 450x600

Samorządowy Dzień Sołtysa na Warmii i Mazurach odbył się 29 marca 2019 roku w Centrum Kongresowym EXPO Mazury w Ostródzie. To idealne miejsce aby móc zaprosić i w symboliczny sposób podziękować sołtysom za ich trud, zaangażowanie i pracę społeczna na rzecz mieszkańców.

            Pełnienie funkcji sołtysa to przede wszystkim obowiązki, ale i satysfakcja, zwłaszcza kiedy inicjowane przedsięwzięcia spotykają się z uznaniem i wdzięcznością mieszkańców sołectwa. Rola sołtysa doceniana jest także w poszczególnych samorządach, zarówno na szczeblu gminnym, jak i województwa.

            Wójt Gminy-Pan Piotr Rakoczy wziął udział w tej uroczystości wraz z ośmioma sołtysami naszej gminy. Delegację sołtysek i sołtysów tworzyli:

 Panie: Krystyna Szulczak ( sołectwo Gołębie),Magdalena Moszczyńska ( sołectwo Szczepkowo Zalesie), Anna Rembowska (sołectwo  Waśniewo), Magdalena Moszczyńska ( sołectwo Pokrzywnica Wielka

 Panowie:

Andrzej Wojciech Jastrzębowski ( sołectwo Jastrząbki),Bogdan Nazar ( sołectwo Napierki), Franciszek Borowy ( sołectwo Połcie Młode), Kazimierz Kołacz ( sołectwo Nowa Wieś Wielka ).

            W części oficjalnej były przemówienia włodarzy województwa, a także parlamentarzystów.

Marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin podkreślał miedzy innymi fakt pracy społecznej sołtysów i jej roli w rozwoju obszarów wiejskich. Podkreślił także konieczność zmian ustawowych, które pozwoliłyby na większe docenienie i wzmocnienie roli sołtysa, sołectwa i rad sołeckich.

            Interesujące wykłady w części panelu dyskusyjnego „ Sołtys- wieś-samorząd-przyszłość”wygłosili: prof.dr hab.Andrzej Babuchowski, dr inż. Marta Akincza oraz Ireneusz Niewiarowski-Prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów.

            Spośród ponad tysięcznej delegacji sołtysów z całego województwa  blisko 100 wyróżniono. Wśród wyróżnionych znalazł się Pan Franciszek Borowy- sołtys sołectwa Połcie Młode. Nikt chyba nie powinien mieć wątpliwości, że w pełni na nie zasłużył. Piastowanie przez 33 lata funkcji sołtysa to bez wątpienia dowód społecznego zaufania, przykład inicjowania i osobistego zaangażowania w rozwój sołectwa, zwłaszcza w procesie integracji, poprawy estetyki i działań na rzecz dobra wspólnego. 

            Tegoroczną uroczystość umilił występ znanego wszystkim wokalisty , lidera zespołu Akcent- Zenona Martyniuka.  

 

Zofia Wielgus

1 800x600

2 800x600