Ogłoszenie Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 26.03.2019 r. - Zgłaszanie kandydatów do komisji konkursowej.


Załączniki

 ***************************************************************************************************************************

Ogłoszenie o konkursie - "Otwarty konkurs ofert na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej"


Załączniki

  ***************************************************************************************************************************

Ogłoszenie o konkursie - "Otwarty konkurs ofert na dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do specjalistycznych środków i placówek"


Załączniki