komunikat11111 
Uprzejmie informuję, że w 3 raporcie Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej za okres od 11 kwietnia do 10 czerwca br. prowadzonym na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy (IUNG-PIB) w Puławach, stwierdzono na terenie gminy Janowiec Kościelny spadek klimatycznego bilansu wodnego poniżej krytycznych wartości.
W związku z powyższym, informuję zainteresowanych rolników o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód do Urzędu Gminy Janowiec Kościelny.
Wzór wniosku o oszacowanie szkód można pobrać na stronie internetowej Urzędu Gminy Janowiec Kościelny, Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie  https://www.uw.olsztyn.pl/index.php?option=com_content&view=category&id=172&Itemid=158&lang=pl#rolnictwo) lub w siedzibie Urzędu Gminy – pokój nr 9.
Jednocześnie informuję, że przy wypełnianiu wniosku o oszacowanie szkód należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności na bieżący rok, złożonym do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (kopia wniosku złożona do ARIMR stanowi złączni do wniosku) .
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 89 626 20 30.
 

Załączniki