IMG 4468 800x533

Sesja Rady Gminy Janowiec Kościelny w dniu 11 czerwca  2018 roku to przede wszystkim głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2017 rok. Komisja Rewizyjna, jak również Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie pozytywnie zaopiniowały wykonanie  budżetu.

Wzorem lat ubiegłych Pani Bożena Grochala –Wójt Gminy w formie prezentacji przedstawiła sprawozdanie z działalności, omawiając  najważniejsze zadania  zrealizowane w  2017 r. Rada Gminy  jednogłośnie udzieliła absolutorium.

Kierując podziękowania, Pani Wójt podkreśliła, że realizacja wszystkich przedsięwzięć możliwa była dzięki dobrej współpracy z Radą Gminy, która rozumie i akceptuje kierunek rozwoju Gminy. Podziękowania skierowała również do całego zespołu pracowników Urzędu i jednostek organizacyjnych, sołtysów, oraz współpracujących z gminą stowarzyszeń i instytucji.

Zachęcamy do zapoznania się z załączoną prezentacją, która w obrazowy sposób prezentuje  działalność organów samorządowych.

POBIERZ PREZENTACJĘ

ihu