Uprzejmie informuję, że Związek Gmin Warmińsko – Mazurskich ogłasza XIV edycję konkursu fotograficznego pt. „Krajobraz Warmii i Mazur”. Patronat medialny nad konkursem objęła „Gazeta Olsztyńska”. Konkurs kierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych znajdujących się na terenie gmin członkowskich Związku. Jego celem jest rozbudzenie zainteresowań młodzieży dziedzictwem przyrodniczym Warmii i Mazur, pogłębienie znajomości walorów krajobrazowych oraz rozwijanie więzi z własnym regionem i jego pięknem .

Zgodnie z regulaminem karty zgłoszeń wraz ze zdjęciami należy przesłać do biura Związku do 14 maja br.

Z poważaniem

     Janusz Sypiański

Dyrektor Biura Związku Gmin

     Warmińsko - Mazurskich

pobierz:

Regulanin + karta zgłoszeniowa