Janowiec Kościelny, dnia 28 lutego 2018r.
 
Mieszkańcy Gminy
Janowiec Kościelny
 
          W związku z art. 9 ust. 1 zmienionej ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2017r. poz. 328 z późn. zm.) informuję, że do dnia 10 czerwca 2018r. obowiązują dotychczasowe stawki taryf za wodę oraz ścieki na terenie gminy Janowiec Kościelny.
 
Halina Wyszyńska
Kierownik ZGK w Janowcu Kościelnym