nagroda wengris1

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza V edycję konkursu o Nagrodę im. prof. Janiny Wengris za wspieranie postaw proekologicznych oraz propagowanie działań i rozwiązań przyczyniających się do zmniejszenia zagrożenia środowiska naturalnego oraz do jego ochrony.

Konkurs o Nagrodę im. prof. Janiny Wengris organizowany jest corocznie, począwszy od roku 2014. W minionych latach wyróżnieni zostali: Alicja Szarzyńska, dr Andrzej Krzywiński, prof. Roch Mackowicz, Jan Hryniewicz.

Udział w konkursie mogą wziąć osoby lub zespoły osób, których działalność jest ściśle związana z kształtowaniem postaw ekologicznych na obszarze województwa warmińsko­mazurskiego.

Do 31 marca 2018 r. trwa nabór wniosków zgłoszeniowych do V edycji konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego im. prof. Janiny Wengris.

Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać koła i oddziały stowarzyszeń naukowo-technicznych, przedsiębiorstwa, instytucje i organizacje społeczne, których obszar obejmuje teren województwa warmińsko-mazurskiego, jak również osoby fizyczne.

Zgłoszenia należy przesyłać do Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn)

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszenia kandydata dostępny jest pod adresem internetowym http://warmia.mazury.pl/images/Departamenty/Departament_Ochrony_Środowiska/wengris_konkurs/regulamin-wengris.doc