1 2

Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowcu Kościelnym mają niewątpliwy powód do dumy. Do ich jednostki zawitał zupełnie nowy wóz bojowy. Wóz strażacki został powitany przez druhów, samorządowców i mieszkańców w tle syren alarmowych w dniu dzisiejszym, kiedy w nocy dotarł po usunięciu stwierdzonych wcześniej usterek. Zgodnie z umową samochód został odebrany już 19 grudnia 2017 r., jednak musiał zaraz wrócić do Firmy, ze względu na pewne niedociągnięcia .

            Nowy nabytek to samochód marki MAN o wartości 779820 złotych. Starania o nowy wóz bojowy  trwały wiele lat. Zakup został sfinansowany w największym stopniu przez Gminę Janowiec Kościelny – prawie 400 tys. zł. Duży udział finansowy  ma również  Komenda Główna PSP – 330 tys. zł. i Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 50 tys. zł.

            Pojazd wyposażony jest w specjalistyczny sprzęt. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż Firma Moto-Truck z Kielc w rekompensacie z tytułu usterek obdarowała pojazd dodatkowym wyposażeniem, z czego bardzo się cieszymy. Są to:

  1. Wyciągarka z obudową – wartość 9000 zł
  2. Dodatkowe stroboskopy - wartość 1000 zł
  3. Belka z halogenami - wartość 2500 zł
  4. Półka obrotowa pionowa - wartość 1400 zł
  5. Mocowanie na dodatkową drabinę nasadkową – wartość 500 zł
  6. Dodatkowe oklejenie samochodu - wartość 400 zł
  7. Dodatkowy pojemnik z zamocowaniem – wartość 100 zł
  8. Dodatkowe zamocowania i pasy - wartość 300 zł.

Łączna wartość przekazanego nieodpłatnie sprzętu, to kwota ponad 15 tys. zł.

            Te dodatkowe gadżety pozwoliły nam zapomnieć wszystkie kłopoty i problemy związane z grudniowym odbiorem wozu.

            Nowy pojazd nawet  na osobach niezwiązanych z gaszeniem pożarów zrobił duże wrażenie. Nowy wóz pozwoli poprawić efektywność, która przełoży się na szybszą interwencję w sytuacjach zagrożenia.

            Nowy  wóz  bojowy mają też Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepkowie Borowym, z tym że ten pojazd został zakupiony jako używany. Jest to samochód Renault G-230, za kwotę 55 tys. zł.

  34

 Ten wóz został zakupiony dzięki darczyńcy, rodakowi miejscowości Szczepkowo Borowe, Panu Stanisławowi Szczepkowskiemu „Jacęciaki”, który na ten cel przekazał środki w kwocie 40 tys. zł. Gmina sfinansowała 15 tys. zł., pozyskując środki ze sprzedaży samochodu w OSP Janowiec Kościelny.

            Zarówno  OSP Janowiec Kościelny jak i OSP Szczepkowo Borowe, mają powód do dumy, bo dzięki nowym pojazdom będą mogli jeszcze prężniej działać, co na pewno przełoży się na szybsze dotarcie do miejsca zdarzenia i zmniejszenie skutków żywiołu. To przecież Strażacy i Ich działania ratują komuś nie tylko dobytek, ale i życie. Te samochody zostały zakupione przede wszystkim dla mieszkańców, bo dzięki nim druhowie będą szybciej, łatwiej i bezpieczniej ratować mienie, ale przede wszystkim zdrowie i nasze życie.

            Mamy wspaniałych Druhów, trzeba Im dać jedynie dobre narzędzia do pracy, co zostało uczynione i wtedy możemy czuć się bezpiecznie.

            Druhom z OSP  Janowiec  Kościelny i OSP  Szczepkowo Borowe życzymy bezpiecznych powrotów z akcji i aby jak najrzadziej musieli używać pojazdów strażackich.