Rozpoczęła się XII Edycja Konkursu dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie – Lodołamacze. Konkurs składa się z dwóch etapów: regionalnego i centralnego. Celem tego przedsięwzięcia jest wyłonienie i nagradzanie osób prywatnych i pracodawców wybitnie angażujących się w rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego, a także podkreślanie problematyki zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz umożliwi promocję  firm zatrudniających osoby niepełnosprawne.

Szczegóły dotyczące konkursu oraz formularz zgłoszeniowy zawarte są na stronie internetowej www.lodolamacze.info.pl

Z poważaniem

Elżbieta Mierzyńska

Główny Specjalista

Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego