Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy jest realizatorem programu „Aktywny Samorząd”, w ramach którego możliwe jest dofinasowanie dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu co najmniej umiarkowanym. Możliwe jest dofinasowanie m.in. w zakresie kształcenia, uzyskiwania uprawnień, zakupu protez  i urządzeń wspomagających sprawność.

Szczegóły na stronie www.pcprnidzica.pl w zakładce Aktywny Samorząd.

UWAGA: obowiązują terminy składania wniosków:

Moduł I – 30 sierpnia 2017 r.

Moduł II – 10 października 2017 r.

Zofia Wielgus