SDC10165 800x600

Sesja Rady Gminy Janowiec Kościelny w dniu 06 czerwca 2017 roku to przede wszystkim głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2016 rok. Komisja Rewizyjna, jak również Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie pozytywnie zaopiniowały wykonanie budżetu.

Wójt Gminy Bożena Grochala w formie prezentacji przedstawiła sprawozdanie z działalności, omawiając najważniejsze zadania zrealizowane w roku 2016.

Rada Gminy jednogłośnie udzieliła absolutorium.

Pani Wójt podkreśliła, że realizacja wszystkich przedsięwzięć jest rezultatem pracy całego zespołu pracowników i dobrej współpracy z Radą Gminy.

Miłym akcentem były podziękowania , które złożyli Mieszkańcy Szczepkowa Borowego za wykonanie długo oczekiwanej inwestycji- przebudowy dróg wewnętrznych wraz z towarzysząca infrastrukturą na odcinku 977 mb. W imieniu Mieszkańców podziękowania złożyli- Pani Monika Szypulska-Prezes Stowarzyszenia na rzecz Ekorozwoju Wsi Szczepkowo Borowe i „Trójmiasta” wraz z mężem Panem Krzysztofem Szypulskim- sołtysem sołectwa Borowe

Mimo, iż organem uprawnionym do udzielenia absolutorium jest Rada Gminy to społecznej oceny dokonują Mieszkańcy.

Dlatego też zachęcamy do zapoznania się z załączoną prezentacją, która w obrazowy sposób prezentuje działalność organów samorządowych.

 Zofia Wielgus

pobierz prezentację

Zofia Wielgus