Zdrowie to najcenniejsze dobro. O zdrowie trzeba dbać, a jedną z form troski jest profilaktyka. Lepiej coś wykluczyć albo wykryć we wczesnym stadium rozwoju, co zwielokrotnia szansę wyzdrowienia, niż żyć w nieświadomości.

Dlatego też współpracujemy z Wojewódzkim Ośrodkiem Koordynującym Populacyjne Programy Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki Wykrywania Raka Szyjki Macicy. Profesjonalna obsługa i sposób organizacji tych badań ze strony Ośrodka, przy jednoczesnej akcji edukacyjnej ze strony Gminy, wpisał się w stały kalendarz działań profilaktycznych.

18 marca 2017 roku przeprowadzono takie badania w Szpitalu MSWiA w Olsztynie. Z badań skorzystało 23 Panie. Większość z nich już po raz kolejny wykonywała badania, zgodnie z wytycznymi (badanie mammograficzne co 2 lata, cytologiczne co 3 lata).

Ta „ zdrowotna” wycieczka zakończyła się wspólnym obiadem i ciekawą pogadanką na tematy związane ze zdrowiem. Każda z Pań propagować będzie w swym środowisku nasze hasło „ Zdrowi mieszkańcy to szczęśliwi mieszkańcy"

Zofia Wielgus