ZARZĄDZENIE NR 17/2017
Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 20 marca 2017 r.
w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na wykonanie zadań z zakresu kultury fizycznej
na terenie Gminy Janowiec Kościelny w roku 2017.