W dniu 12.10.2016r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym odbyło się spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych podjęciem inicjatyw w zakresie ekonomii społecznej – tworzenie przedsiębiorstw społecznych lub przystąpienie do już istniejących podmiotów. Ponadto uczestnicy spotkania mogli uzyskać informację nt. możliwości ubiegania się   o dotacje na przedsięwzięcia w ramach działania A i B „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Organizatorem spotkania był GOPS w Janowcu Kościelnym we współpracy z Lokalną Grupą Działania Brama Mazurskiej Krainy w Nidzicy i Inkubatorem Przedsiębiorczości Społecznej w Kamionce. Spotkanie poprowadzili Pan Daniel Bugajski i Pani Anna Just specjaliści LGD oraz  Pani Agnieszka Bagińska Kierownik IPS.

Ponadto podczas spotkania wystąpiła Pani Ewa Sobotka pracownik Centrum Edukacji Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Nidzicy, która przedstawiła ofertę edukacyjną w/w placówki.

         Marzena Radzymińska

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej