Gminny Zespół In

Gminny Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie przy GminnymOśrodku Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym w ramach Ogólnoświatowej Kampanii „Biała Wstążka” w dniu 7 grudnia 2016r. zorganizował wiele różnych inicjatyw w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Można było skorzystać z pomocy psychologa, prawnika   i pracownika socjalnego w tutejszym GOPSie. Ponadto na terenie gminy były prowadzone działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym poprzez przekazywanie mieszkańcom ulotek, informatorów, plakatów, które dotyczyły obszaru przemocy. W holu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym została przygotowana prezentacja prac uczniów Zespołu Szkół w Janowcu Kościelnym pod tytułem „STOP PRZEMOCY” pod opieką Pani Sylwii Szczepkowskiej – pedagoga szkolnego. Pracownicy GOPS na znak sprzeciwu wobec stosowania przemocy w tym dniu nosili przypięte do ubrania białe wstążki.

                                                                                              Marzena Radzymińska

                                                                            Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                             w Janowcu Kościelnym