Od 28 lutego do 28 marca 2020 r. rolnicy prowadzący gospodarstwa na terenach objętych afrykańskim pomorem świń, którzy planują zrezygnować z hodowli trzody chlewnej, mogą składać w oddziałach regionalnych ARiMR wnioski o przyznanie pomocy finansowej na „Restrukturyzację małych gospodarstw”. Wsparcie finansowane jest z PROW 2014-2020.

O premię może wystąpić rolnik posiadający gospodarstwo o areale powyżej 1 ha i wielkości  ekonomicznej mniejszej niż 13 tys. euro. Kolejny warunek to wcześniejsze niekorzystanie z rekompensaty za nieutrzymywanie świń, z dotacji dla młodego rolnika, dofinansowania na modernizację gospodarstwa czy na założenie firmy na wsi. Rolnik nie musi być objęty ubezpieczeniem KRUS. Wystarczy, że co najmniej 25 proc. całego swojego dochodu będzie uzyskiwał z produkcji rolniczej: roślinnej lub zwierzęcej, oprócz chowu i hodowli ryb.  Oznacza to, że o premię można się starać pracując na etacie czy prowadząc własną firmę.

Na restrukturyzację małego gospodarstwa można otrzymać 60 tys. zł premii wypłacanej w dwóch ratach. Najpierw jest to 48 tys. zł, a po realizacji założeń biznesplanu – 12 tys. zł.  Dotację można przeznaczyć na wydatki dotyczące działalności rolniczej w gospodarstwie lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych w nim wytworzonych. 80 proc. kwoty pomocy trzeba jednak wydać na inwestycje w środki trwałe, np. zakup wyłącznie nowych maszyn i urządzeń, na budowę lub remont budynków  służących produkcji rolniczej czy założenie sadów i plantacji wieloletnich.

Każdy wniosek jest punktowany. Pomoc jest przyznawana jeżeli wnioskodawca uzyskał minimum 8 punktów. A te można otrzymać m.in. za: średnią roczną liczbę świń utrzymywanych dotąd w gospodarstwie (do 5 pkt), rodzaj planowanej produkcji (do 3 pkt), kompleksowość biznesplanu (do 7 pkt), docelowa wielkość ekonomiczna gospodarstwa (do 5 pkt).

Biuro Prasowe

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Poleczki 33, 02-822 Warszawa

www.arimr.gov.pl

Szanowni Państwo,

do 31 marca br. roku można zgłaszać kandydatury do szóstej VI edycji konkursu o Nagrodę im. prof. Janiny Wengris za wspieranie postaw proekologicznych oraz propagowanie działań i rozwiązań przyczyniających się do zmniejszenia zagrożenia środowiska naturalnego oraz do jego ochrony.

Celem konkursu jest wspieranie postaw proekologicznych oraz propagowanie działań i rozwiązań przyczyniających się do ochrony środowiska naturalnego oraz zmniejszenia jego zagrożenia.

 

Konkurs o nagrodę im. prof. Janiny Wengris organizowany jest corocznie, począwszy od roku 2014. Udział w nim, tak jak w latach poprzednich, mogą wziąć osoby lub zespoły osób, których działalność przyczyniła się do kształtowania postaw ekologicznych na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego.

Od tego roku, w konkursie przyznawane są dwie nagrody- osobno dla osób fizycznych i dla podmiotów zbiorowych, których działalność jest ściśle związana z kształtowaniem postaw ekologicznych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać koła i oddziały stowarzyszeń naukowo-technicznych, stowarzyszenia, fundacje, organizacje społeczne, spółki (osobowe lub kapitałowe), jednostki sektora finansów publicznych, jak również osoby fizyczne.

Zasady przyznawania nagrody oraz formularz zgłoszenia kandydatów dostępny jest pod poniższym adresem: https://warmia.mazury.pl/images/Departamenty/Departament_Ochrony_%C5%9Arodowiska/wengris_konkurs/Zasady_Nagrody_im._prof._J._Wengris.docx

Zgłoszenia należy składać do Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn.

Z poważaniem

Maja Świtkowska

Inspektor

Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego

 

URZĄD MARSZAŁKOWSKI

WOJEWÓDZTWA

WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

10-562 Olsztyn

  1. Głowackiego 17

T: +48 89 512 58 76

F: +48 89 512 58 76

E: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

E: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

E: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

plakat platyczny 1

„Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”

pod Patronatem Honorowym Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego

 

Celem konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej, w dowolnej technice, w formacie A-3 na temat zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym rolników, związanych z obecnością w gospodarstwie rolnym zwierząt gospodarskich.

UWAGA! Szkoły, których uczniowie chcą wziąć udział w konkursie, powinny skontaktować się z najbliższą jednostką terenową KRUS, gdzie uzyskają niezbędne informacje na temat organizacji eliminacji. Termin nadsyłania prac konkursowych do Oddziałów Regionalnych Kasy upływa 28 lutego 2020 r.

Szczegółowe zasady udziału w konkursie określa Regulamin  (w załączeniu).

Zgłoszenie udziału i dodatkowe informacje udzieli najbliższa Placówka Terenowa KRUS  lub Oddział Regionalny KRUS w Olsztynie.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

POBIERZ REGULAMIN