ZARZĄDZENIE NR 35/2019
WÓJTA GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY
z dnia 29 maja 2019 r.
w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Janowiec Kościelny
Załączniki

Od 1 lipca 2019 roku wchodzą w życie zmiany dotyczące świadczeń z programu „Rodzina 500+”.

 

Najważniejsze zmiany:

  • Świadczenie 500+ będzie przysługiwała na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia bez względu na kryterium dochodowe,
  • Prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie uzależnione jak dotychczas od wymogu ustalenia alimentów od drugiego rodzica w przypadku osób samotnie wychowujących,
  • Wprowadzenie 3-miesięcznego terminu na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko liczonego od dnia urodzenia dziecka,
  • Wprowadzenie rozwiązania pozwalającego na przyznanie, z zachowaniem ciągłości, świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku,
  • Świadczenia zyskują również dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych,
  • Zmiana dotycząca okresu składania wniosków – od 2021 r. przesunięcie momentu składania wniosków o świadczenia wychowawcze na nowy okres świadczeniowy (z lipca na luty), jak
    i samego okresu świadczeniowego (dotychczasowy październik – wrzesień na proponowany czerwiec – maj)

Osoby, które złożą wnioski od lipca do września 2019 roku będą miały wypłacone świadczenie
z wyrównaniem za ten okres. Natomiast wnioski złożone po 30 września 2019 roku – świadczenie zostanie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania.

!!!WAŻNE!!!

Wnioski można będzie składać od 1 lipca 2019 roku w wersji elektronicznej oraz od 1 sierpnia 2019 roku w wersji papierowej.

 

                                                                                                           Kierownik

                                                                                     Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                                   w Janowcu Kościelnym

                                                                                                 Marzena Radzymińska

Plakat na konkurs foto Polska smakuje 1

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa po raz drugi organizuje ogólnopolski konkurs fotograficzny. Celem Konkursu „Polska smakuje” jest promowanie produktów rolnych i żywnościowych, w tym szczególnie ekologicznych, tradycyjnych i regionalnych.

Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do wszystkich osób pełnoletnich.

Prace konkursowe mogą przedstawiać regionalnych producentów żywności, lokalne bazary i targowiska, pola uprawne czy produkty przetworzone i nieprzetworzone, na różnych etapach ich produkcji.

Oddziały Terenowe KOWR w ramach zgłoszeń przesłanych na terenie ich  województw wyłonią półfinalistów oceniając estetykę fotografii oraz nawiązanie do regionu w którym została wykonana praca. Laureatów konkursu wybierze jury w Centrali KOWR.

Nagrodami będą aparaty fotograficzne Fujifilm Instax Mini 9, Najlepsze prace będą wykorzystywane w materiałach promocyjnych KOWR.

Prace fotograficzne można zgłaszać za pomocą formularza dostępnego pod adresem http://www.kowr.gov.pl/konkurs

Termin nadsyłania prac upływa 24 czerwca 2019 r.

Prosimy o rozpowszechnienie informacji o konkursie. W załączeniu przesyłamy plakat informacyjny.

Cezary Antczak

Główny Specjalista

Wydział Rozwoju Rynków Rolnych

Oddział Terenowy w Olsztynie

tel. 89 52 48 927

www.kowr.gov.pl

Plakat na konkurs foto Polska smakuje 1