W Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Warmińsko-Mazurskiego od dnia 1 listopada 2019r. działa bezpłatna, całodobowa infolinia dla osób bezdomnych.

Pod numerem telefonu 800 165 320 osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje na temat schronisk, noclegowisk
i ogrzewalni na terenie województwa warmińsko-mazurskiego
.

 

źródło: https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski/infolinia-dla-osob-bezdomnych--800-165-320

500plus

Świadczenie wychowawcze

 1. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

 2. Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka.

 3. Świadczenie wychowawcze przysługuje osobom, o których mowa w pkt 2, do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

 4. Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie.

 5. W przypadku urodzenia dziecka, ukończenia przez dziecko 18. roku życia lub w przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę tego świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które to świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.

 6. Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko osobom, o których mowa w pkt 2, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł, a jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko osobom, o których mowa w pkt 2, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1200,00 zł.

 7. Rokiem bazowym, za który będzie brany dochód rodziny do ustalenia prawa na pierwsze dziecko jest rok 2014 z uwzględnieniem wszystkich dochodów utraconych i uzyskanych w 2014 roku jak i po 2014 roku.
  Dochody utracone to dochody, które na dzień złożenia wniosku nie są uzyskiwane – te dochody nie będą brane pod uwagę.

  Dochody uzyskane, to te dochody których uzyskiwanie rozpoczęło się w 2014 roku lub po 2014 roku i są uzyskiwane na dzień złożenia wniosku.

  Zarówno dochody uzyskane jak i utracone należy udokumentować (świadectwa pracy, umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło decyzje o przyznaniu renty, emerytury itp.)

 8. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego można pobrać w siedzibie Ośrodka lub z naszej strony internetowej (www.gops.janowieckoscielny.info) w zakładce pt. „Druki do pobrania”.

 9. Wnioski można składać osobiście w siedzibie Ośrodka lub elektroniczne za pośrednictwem:

  - PUE ZUS

  PUE udostępnia on-line dane zapisane na kontach w ZUS, daje możliwość łatwego generowania i przesyłania drogą elektroniczną dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych oraz różnego typu pism i wniosków. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ZUS jest jedną z instytucji, która umożliwi złożenie wniosku elektronicznego o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. Wniosek elektroniczny będzie dostępny na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Osoba posiadająca profil PUE, po zalogowaniu, będzie miała możliwość wypełnienia i wysłania wniosku.

  Informator jak złożyć wniosek przez internet za pośrednictwem strony PUE ZUS dostępny na stronie internetowej Ośrodka (www.gops.janowieckoscielny.info)


  - ePUAP

  ePUAP to skrót nazwy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. Przez ePUAP można załatwić elektronicznie wiele spraw urzędowych. Aby to zrobić trzeba mieć profil zaufany. Pozwala on potwierdzić  tożsamość danej osoby.

  Informator jak złożyć wniosek przez internet za pośrednictwem strony ePUAP dostępny na stronie internetowej Ośrodka (www.gops.janowieckoscielny.info)

  - bankowości elektronicznej

  Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pośrednictwem 18 banków: Alior Bank SA, Bank BPH SA, Bank Handlowy w Warszawie SA, Bank Millennium SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA, Bank Zachodni WBK SA, FM Bank PBP SA (Smart Bank), ING Bank Śląski SA, mBank SA, PKO Bank Polski SA, Raiffeisen Bank Polska SA, SGB-Bank SA, Bank Ochrony Środowiska SA, Getin Noble Bank SA, Deutsche Bank SA, Credit Agricole Bank Polska SA.

  Rolą banku jest umożliwienie złożenia wniosku. Nie będzie on weryfikował danych, ani prowadził dalszych działań w zakresie obsługi wniosków. Weryfikacja wniosku i decyzja o przyznaniu świadczenia wychowawczego to zadanie gminy, do której wniosek został złożony.

  - Emp@tia>


  strona Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej http://empatia.mpips.gov.pl (w przypadku złożenia wniosku przez portal Emp@tia postępowanie może być przeprowadzone całkowicie w formie elektronicznej, co oznacza że decyzja może być wysłana w formie elektronicznej).


  Emp@tia to nowy kanał komunikacji obywateli z administracją publiczną. System umożliwia składanie wniosków przez internet m.in. o: przyznanie pomocy społecznej, zasiłek rodzinny i dodatki do niego, becikowe, zasiłek pielęgnacyjny. Od 1 kwietnia dzięki Emp@tii złożymy wniosek o świadczenie wychowawcze bez wychodzenia z domu.


  Informator jak złożyć wniosek przez internet za pośrednictwem strony Emp@tia dostępny na stronie internetowej Ośrodka (www.gops.janowieckoscielny.info)

UWAGA

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Gminy Janowiec Kościelny Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym w każdy czwartek miesiąca kwietnia tj. w dniach 07.04.2016, 14.04.2016, 21.04.2016 i 28.04.2016 roku będzie przyjmował wnioski w sprawie świadczenia wychowawczego w godzinach od 7.15 do 18.00.

Jednocześnie informujemy, że zostaną uruchomione punkty obsługi interesanta w wybranych miejscowościach sołeckich zgodnie z poniższym harmonogramem:

Dzień przyjmowania wniosków

Godziny przyjmowania wniosków

Miejsce przyjmowania wniosków

04.04.2016

16.00 – 18.00

Nowa Wieś Wielka

Świetlica wiejska

05.04.2016

16.00 – 18.00

Bielawy

Świetlica wiejska

06.04.2016

16.00 – 18.00

Zaborowo

Świetlica wiejska

11.04.2016

16.00 – 18.00

Nowa Wieś-Dmochy

Świetlica wiejska

12.04.2016

16.00 – 18.00

Szczepkowo Borowe

Świetlica wiejska

18.04.2016

16.00 – 18.00

Safronka

Świetlica wiejska

19.04.2016

16.00 – 18.00

Powierż

Ośrodek Zdrowia

Dodatkowych informacji udzielają:

Anna Szczecińska tel. 89 626 2065 wew. 21

Piotr Rakoczy tel. 89 6262065 wew. 26

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Janowcu Kościelnym

mgr Marzena Radzymińska

STOWARZYSZENIE ZIEMI JANOWIECKIEJ


Jesteśmy stowarzyszeniem wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000296574 , z siedzibą w Janowcu Kościelnym nr 12 , z dniem 28 listopada 2007 r. Stowarzyszenie reprezentowane jest przez Zarząd Stowarzyszenia ,którego Prezesem jest Pani Elżbieta  Zielińska . Najważniejsze cele stowarzyszenia to :

 

1. PROMOCJA ZIEMI JANOWIECKIEJ W SFERZE KULTURALNEJ I GOSPODARCZEJ .

2. WSPÓŁUDZIAŁ W INICJOWANIU I KOORDYNACJI DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCYCH DO ROZWOJU GOSPODARCZEGO , SPOŁOCZNEGO I DUCHOWNEGO MIESZKAŃCÓW ZIEMI JANOWIECKIEJ ,

3. WSPIERANIE ROZWOJU WSI I OBSZARÓW WIEJSKICH

4. UPOWSZECHNIENIE ZDROWIA ,KULTURY FIZYCZNEJ ,AKTYWNEGO WYPOCZYNKU I REKREACJI , UWZGLĘDNIAJĄC W TYM INTEGRACJE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ,

5. KSZTAŁTOWANIE OPINII PUBLICZNEJ W ŻYWOTNYCH SPRAWACH DLA GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY I POWIATU NIDZICKIEGO

6. TWORZENIE I REALIZACJA PROGRAMÓW WYCHOWAWCZYCH ,PROFILAKTYCZNYCH I TERAPEUTYCZNYCH ,A W SZCZEGÓLNOŚCI PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM

7. EDUKACJA OBYWATELSKA

8. ORGANIZACJA CZASU WOLNEGO DZIECI , MŁODZIEŻY I OSÓB STARSZYCH

9. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI RZĄDOWYMI , SAMORZĄDOWYMI I POZARZĄDOWYMI ORAZ INSTYTUCJAMI W CELU ZASPOKOJENIA ZBIOROWYCH JAK I INDYWIDUALNYCH POTRZEB WSPÓLNOTY LOKALNEJ A TAKŻE WSPIERANIE ICH W ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNEJ , CHARYTATYWNEJ I POMOCY SPOŁECZNEJ ,

10. PROMOCJA WOLONTARIATU

11. UŚWADOMIENIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ ZNACZENIA DEMOKRACJI

12. DZIAŁANIE NA RZECZ RENOWACJI ZABYTKÓW I OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH NA TERENIE ZIEMI JANOWIECKIEJ

 
Działamy na terenie wsi i gminy Janowiec Kościelny . Stowarzyszenie powstało aby wspierać samorząd gminny .Najbardziej zależy nam na szeroko rozumianej poprawie bytu mieszkańców naszej wiejskiej gminy poprzez wspieranie edukacji , pozyskiwanie środków unijnych ,wspieranie aktywności mieszkańców , działanie na rzecz dzieci , dorosłych ,promocja zatrudnienia ,przeciwdziałanie patologiom społecznym ,działanie na rzecz kultury i sportu .

Szanowni Państwo Mieszkańcy Przyjaciele i Sympatycy Ziemi Janowieckiej prosimy o poparcie naszych działań . Czekamy serdecznie na nowych członków stowarzyszenia .

Dla osób chcących udzielić finansowego wsparcia dla stowarzyszenia podajemy nr rachunku bankowego :
BS w Nidzicy O| Janowiec Kościelny – 738834 1035 2004 0200 3205 0001

Dane adresowe stowarzyszenia :
Stowarzyszenie Ziemi Janowieckiej
Janowiec Kościelny nr 12
13-111 Janowiec Kościelny
Tel. 089 6262042

ZIELIŃSKA    ELŻBIETA    MAŁGORZATA     PREZES
SZCZEPKOWSKI PIOTR                             WICEPREZES
SZCZYPIŃSKA  JOANNA   ELŻBIETA           SKARBNIK
DOMURAD  MARTA                                    SEKRETARZ
ZIELIŃSKI  JACEK  STANISŁAW                  CZŁONEK ZARZĄDU

     KRS 0000296574

 Szanowni Państwo!

 - Jeżeli potrzebujecie wypoczynku z daleka od zgiełku ,blokowisk i zanieczyszczonego środowiska ,

- Jeżeli pragniecie kontaktu z naturą i chcecie uniknąć rygorów domu wczasowego ,

- Jeżeli tęsknicie za przyrodą ,lasami i grzybobraniem – po prostu za wsią ,

 ZDECYDUJCIE SIĘ PAŃSTWO WYPOCZĄĆ NA ZIEMI JANOWIECKIEJ .

ZAPRASZAMY

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stowarzyszenie na rzecz ekorozwoju wsi w Szczepkowie Borowym i "Trójmieście"

Prezes Zarządu – Monika Szypulska
Wiceprezes Zarządu – Ewa Szczepkowska
Skarbnik – Joanna Rakoczy
Członek Zarządu – Halina Czarnecka
Członek Zarządu – Michał Szczepkowski

KRS 0000052886

Kontakt : tel. 697072372

http://www.stowarzyszenieborowe.xorg.pl

 e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Smolany -Żardawy "Pod Gajem"

PODOWSKA  AGNIESZKA        PREZES
GAŁĘZIEWSKI TOMASZ            SEKRETARZ
SZCZEPKOWSKA  ANNA          SKARBNIK
ZAŁĘSKI      GRZEGORZ           CZŁONEK ZARZĄDU
PODOWSKI  MIECZYSŁAW      CZŁONEK ZARZĄDU

KRS    0000407707

strona internetowa:
https://www.facebook.com/pages/Stowarzyszenie-Na-Rzecz-Rozwoju-Wsi-Smolany-%C5%BBardawy-Pod-Gajem/916099525084264?fref=ts

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

STOWARZYSZENIE KULTURALNO-OŚWIATOWE BENE FIDE

Numer KRS 0000526329

               
ADAMSKA MAGDALENA               PREZES
WRZESZCZYŃSKA  JUDYTA         WICEPREZES
TARWACKA MAGDALENA             SKARBNIK
WIŃSKA BEATA                          CZŁONEK
DUDEK PRZEMYSŁAW                  CZŁONEK