W dniu 31 grudnia 2015 r. w miejscowości Bukowiec Wielki (skrzyżowanie dróg Szczepkowo Borowe-Nowa Wieś Wielka – Szczepkowo Zalesie) stanęła pierwsza w gminie solarna lampa uliczna. Zamontowana lampa jest w 100% ekologiczna i samowystarczalna energetycznie - do zasilania wykorzystuje wyłącznie energię słoneczną, nie jest podłączona do sieci elektroenergetycznej.
Kiedy świeci słońce, zainstalowane ponad lampą dwa panele fotowoltaiczne (o mocy 150W każdy) zamieniają energię słoneczną w elektryczną, która gromadzona jest w dwóch umieszczonych w gruncie akumulatorach (o pojemności 80Ah każdy). Dzięki zastosowaniu akumulatorów, lampa pracuje nawet w pochmurne dni.
Lampa wyposażona jest w energooszczędną oprawę LED o mocy 20W, zawieszoną na wysokości 5m od poziomu jezdni. Jej moc jest wystarczająca do oświetlenia skrzyżowania dróg oraz terenu wokół wiaty przystankowej.
Eksploatacja lampy nie generuje żadnych kosztów, jedynym wydatkiem był koszt jej zakupu i montażu – 7 224,70 zł brutto.
Montaż lampy w Bukowcu Wielkim ma charakter pilotażowy, chcemy poznać wszystkie za i przeciw stosowania tego typu instalacji. Na terenie gminy Janowiec Kościelny jest jeszcze kilka wsi nie posiadających oświetlenia ulicznego. W perspektywie najbliższych lat, mamy zamiar oświetlić ulice tych miejscowości. Może właśnie montaż lamp solarnych okażą się tam najrozsądniejszym rozwiązaniem.                                                          

Mateusz Moszczyński

20151231120 450x600

 

fotowoltanika

23 stycznia 2018 r. została podpisana z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego  umowa o dofinansowanie projektu „Ekologiczne źródła energii na terenie Gminy Janowiec Kościelny”. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zostanie zrealizowany Projekt o wartości 871204,18 zł., na który gmina otrzyma dofinansowanie w kwocie 602051,67 zł. Wartość zadania może ulec zmianie po rozstrzygnięciu przetargu na jego realizację. W ramach Projektu zostanie wybudowanych pięć instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej (Urząd Gminy, Hydrofornia Bielawy, OSP w Janowcu Kościelnym - Dom Strażaka, oczyszczalnia ścieków KUCE, Szkoła Podstawowa w Janowcu Kościelnym).

Projekt pozwoli na zwiększenie efektywności energetycznej na poziomie zużycia, zwiększając przy tym udział OZE w bilansie energetycznym gminy. Zostanie też zwiększone bezpieczeństwo energetyczne poprzez dywersyfikację źródeł oraz dostawę energii. Ponadto inwestycja przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego poprzez redukcję emisji CO2. Zadanie należy wykonać do 31 sierpnia 2018 roku.