IMG 3064 800x533

Gminne Obchody Dnia Strażaka w Janowcu Kościelnym

            Gminne Obchody w tym roku dla Gminy Janowiec Kościelny były wyjątkowo bogate i inne niż w latach poprzednich. Rozpoczęły się w Szczepkowie Borowym na placu przed świetlicą wiejską.  O godzinie 11:00 zebrali się strażacy wszystkich trzech jednostek OSP, zaproszeni goście, mieszkańcy oraz przedstawiciele rodziny Pana Stanisława Szczepkowskiego z Bochni. Wójt Gminy Pani Bożena Grochala wszystkich zebranych przywitała oraz przedstawiła cel tego spotkania, którym było odsłonięcie pamiątkowej tablicy poświęconej byłemu mieszkańcowi, który przekazał darowiznę 40 tys zł na zakup używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP. Darczyńca w ten sposób chciał upamiętnić drobną polską szlachtę, kolebką której była wieś Szczepkowo Borowe.

            Wystąpienie Wójta stanowi załącznik nr 1.

            Po wystąpieniu, Pani Wójt zaprosiła przedstawicieli rodu „Jacęciaki”, Panią Barbarę Antczak i Panią Ewę Szczepkowską do odsłonięcia pamiątkowej tablicy.

             W imieniu rodziny i Pana Stanisława Szczepkowskiego, Pani Antczak przekazała wyrazy podziękowania i uznania za przygotowanie pięknej tablicy i tej wyjątkowej uroczystości. Do słów wdzięczności dołączyła kwiaty, które wręczyła na ręce Pani Wójt. Pani Barbara Antczak jako przedstawicielka i bratanica Pana Stanisława otrzymała kwiaty i wyrazy uznania z rąk strażaków OSP Szczepkowo Borowe i Wójta Gminy oraz z rąk Starosty Nidzickiego Pana Grzegorza Napiwodzkiego.

            Uroczystość w Szczepkowie Borowym zakończyła się zaproszeniem do udziału w dalszej części i wyjazdem kolumnowym do Janowca Kościelnego. Najpierw jechały trzy samochody strażackie z użyciem świateł i klaksonów, a następnie samochody osobowe.

            Po przyjeździe do Janowca Kościelnego samochody strażackie ustawiły się na parkingu przed kościołem, a strażacy i zaproszeni goście, na czele ze sztandarami  OSP i orkiestrą weszli do kościoła, który był udekorowany na tę okoliczność kwiatami biało-czerwonymi i Figurą Św. Floriana, która pięknie pośród kwiatów prezentowała się w Prezbiterium. Mszę Świętą koncelebrowali: Ksiądz Kanonik Jacek Lubiński- Proboszcz naszej Parafii i Ksiądz Krzysztof Kuleszo – Proboszcz Parafii Niepokalanego Serca Maryi Panny w Łynie, w intencji strażaków o potrzebne dla Nich i Ich rodzin Łaski. Bardzo piękne słowa o Patronie strażaków i hymnie strażackim skierował w trakcie kazania Ks. Kanonik Jacek Lubiński. W trakcie uroczystej Mszy Świętej został poświęcony sztandar dla OSP Szczepkowo Borowe, o znaczeniu i wartości którego również mówił Ks. Kanonik. Należy podkreślić iż było to wyjątkowo piękne kazanie. Pani Marszałek Sylwia Jaskulska powiedziała „tak pięknego kazania jeszcze nie słyszałam”.

            Za dar Mszy Świętej i poświęcenie sztandaru w imieniu Braci Strażackiej podziękowanie dla Czcigodnych Księży złożyła Pani Wójt i Komendant Gminny Związku OSP dh Marcin Wesołowski.

            W Mszy Świętej i uroczystości udział wzięli strażacy OSP z Janowca Kościelnego, Szczepkowa Borowego i Nowej Wsi Wielkiej, wraz ze swoimi sztandarami. Obecnością zaszczycili:

 • Pani Sylwia Jaskulska Marszałek Województwa,
 • Pan Waldemar Szymański-Członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP i jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego,
 • Komendant Powiatowy PSP w Nidzicy mł. bryg. Krzysztof Mierzejewski i Zastępca mł.bryg. Marek Augustynowicz,
 • Były Komendant Powiatowy st. bryg. w stanie spoczynku Mariusz Wilamowski i mł.bryg w stanie spoczynku Zbigniew Słupski,
 • Pan Marcin Paliński – Doradca Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,
 • Pan Grzegorz Napiwodzki – Starosta Nidzicki i radni Rady Powiatu, Pan Robert Radzymiński i Pan Andrzej Bróździński,
 • Pan Leszek Śpiewak – Zastępca Burmistrza Nidzicy i Pan Jacek Jankowski- Zastepca Wójta Kozłowo,
 • Pan Krzysztof Kunicki – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Nidzicy.

Byli też przedstawiciele:

            Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP w Nidzicy, Rady Gminy Janowiec Kościelny na czele z Przewodniczącym Rady, samorządowych jednostek organizacyjnych oraz sympatycy i osoby wspierające działalność jednostek OSP, mieszkańcy Gminy.

            W trakcie Mszy Świętej i w uroczystości, która następnie kontynuowana była na placu przy Szkole Podstawowej w Janowcu Kościelnym oprawę muzyczną oraz krótki koncert zapewniła Orkiestra Dęta z Miejskiego Domu Kultury w Mławie.

            Uroczystego powitania wszystkich uczestników obchodów w imieniu Komendanta Gminnego Związku OSP i własnym dokonała Wójt Bożena Grochala. Kolejnym punktem uroczystości było wystąpienie okolicznościowe Prezesa Zarządu Gminnego ZOSP czyli Wójta Bożeny Grochala. Treść wystąpienia w załączniku nr 2.

            Na zakończenie wystąpienia Wójt i Przewodniczący Rady Gminy Pan Zbigniew Ambroziński dokonali wręczenia podziękowań.

Podziękowania za pomoc finansową w zakupie samochodów ratowniczo-gaśniczych otrzymali:

 • Komenda Główna PSP w Warszawie,
 • Komenda Wojewódzka PSP w Olsztynie,
 • Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
 • Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Olsztynie,
 • Komenda Powiatowa PSP w Nidzicy,
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ,
 • Komendant Gminny Związku OSP w Janowcu Kościelnym- dh Marcin Wesołowski,
 • Pan Stanisław Szczepkowski z Bochni.

            Miłym akcentem uroczystości było wręczenie podziękowań przez Prezesa OSP w Janowcu Kościelnym dh Andrzeja Miecznikowskiego, dla Pani Wójt i Przewodniczącego Rady Gminy oraz radnych. To wyraz wdzięczności za nowy samochód tatowniczo-gaśniczy dla jednostki.

            Po podziękowaniach nastąpił akt przekazania sztandaru dla OSP Szczepkowo-Borowe, który rozpoczął się symbolicznym wbiciem gwoździ w drzewiec sztandaru. Na drzewcu znajdowały się wcześniej przygotowane tabliczki z napisami informującymi o honorowych gościach i fundatorach. Kolejność tabliczek była następująca:

 1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski – w imieniu Wojewody wbicia gwoździa dokonał Doradca Wojewody Pan Marcin Paliński.
 2. Komenda Wojewódzka PSP w Olsztynie – brak przedstawiciela ze względu na uroczystości w Warszawie.
 3. Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Pani Sylwia Jaskulska – Wicemarszałek Województwa.
 4. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Olsztynie – Pan Waldemar Szymański – członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego.
 5. Starosta Nidzicki – Pan Grzegorz Napiwodzki.
 6. Komenda Powiatowa PSP w Nidzicy – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej mł.bryg. Krzysztof Mierzejewski i Zastępca mł.bryg. Marek Augustynowicz.
 7. Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Nidzicy – druh Stanisław Rabczyński.
 8. Wójt Gminy Janowiec Kościelny – Pani Bożena Grochala.
 9. Rada Gminy Janowiec Kościelny – Pan Zbigniew Ambroziński - Przewodniczący Rady Gminy.
 10. Strażacy i Samorządowcy Gminy Janowiec Kościelny – druh Andrzej Miecznikowski i druh Jarosław Wójcicki, Pani Wiesława Samsel – Skarbnik Gminy i Pani Zofia Wielgus – Sekretarz Gminy.
 11. Mieszkańcy Szczepkowa Borowego – Pani Ewa Szczepkowska – radna i Pan Krzysztof Szypulski – Sołtys.
 12. Arkadiusz Pliszka – nieobecny.
 13. Bożena i Stanisław Grochala.
 14. Marzanna i Zdzisław Podowscy – nieobecni.
 15. Danuta i Zbigniew Ambrozińscy.
 16. Kanonik Jacek Lubiński.

            Akt nadania sztandaru wręczył OSP w Szczepkowie Borowym dh Waldemar Szymański w imieniu Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, którego Prezesem jest Pan Gustaw Marek Brzezin.

            Uroczystego przekazania sztandaru dla członka Prezydium Zarządu Oddziału Województwa ZOSP RP dokonali przedstawiciele fundatorów Pani Ewa Szczepkowska, Pani Danuta Ambrozińska i Pan Stanisław Grochala.

            Następnie Członek Prezydium uroczyście przekazał sztandar dla OSP Szczepkowo Borowe na ręce Naczelnika Pana Andrzeja Moszczyńskiego.

            Po akcie wręczenia nastąpiła prezentacja sztandaru przez poczet sztandarowy.

            Kolejny punkt uroczystości to poświęcenie i przekazanie samochodów ratowniczo-gaśniczych marki Man i Renault dla OSP Janowiec Kościelny i Szczepkowo Borowe. Najpierw Ks. Kanonik Jacek Lubiński w asyście Prezesa Zarządu Gminnego ZOSP RP dh Bożeny Grochala i dh Agaty Szczepkowskiej, dokonał poświęcenia pojazdów oraz zawierzenia kierowców i wszystkich strażaków Opatrzności i Opiece Świętego Floriana. Przekazanie pojazdów dla kierowców : dh Jarosława Wójcickiego i dh Andrzeja Miecznikowskiego odbyło się w asyście: Pani Sylwii Jaskulskiej – Marszałek Województwa, Pani Bożeny Grochala – Wójta Gminy, mł.bryg. Krzysztofa Mierzejewskiego - Komendanta Powiatowego PSP w Nidzicy, Prezesa Waldemara Szymańskiego, Pana Zbigniewa Ambrozińskiego – Przewodniczącego Rady Gminy. Zostały wręczone kluczyki i dowody rejestracyjne. Matką Chrzestną tych wozów strażackich została Pani Sylwia Jaskulska – Marszałek Województwa, która z woli strażaków nadała imiona:

 • dla samochodu w OSP Janowiec Kościelny „MANIEK”
 • dla samochodu w OSP Szczepkowo Borowe „RENIA”.

Chrzest wozów strażackich to nadanie imion i oblanie przez Chrzestną szampanami. Samochody były przybrane biało-czerwonymi kokardami, które zostały zerwane w akcie uroczystego ich przekazania.

            Uroczystość oficjalną uwieńczył koncert okolicznościowy Orkiestry Dętej z Miejskiego Domu Kultury w Mławie.

            Po koncercie były wystąpienie okolicznościowe zaproszonych gości:

 1. Pani Sylwii Jaskulskiej – Marszałek Województwa, która przekazała gratulacje i życzenia w imieniu własnym i Pana Marszałka Gustawa Marka Brzezina,
 2. Dh Waldemara Szymańskiego – Członka Prezydium Zarządu Oddziału Województwa ZOSP RP,
 3. mł.bryg. Krzysztofa Mierzejewskiego Komendanta Powiatowego PSP i mł.bryg. Marka Augustynowicz – Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP,
 4. Pana Marcina Palińskiego – Doradcy Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
 5. Pana Grzegorza Napiwodzkiego Starosty Nidzickiego, który wraz z Panami radnymi Rady Powiatu przekazał upominki dla jednostek OSP, które otrzymały samochody. Prezentami są węże strażackie.

            Obchody zakończyły się wspólnym obiadem w świetlicy wiejskiej oraz grillowaniem do późnych godzin wieczornych.

Podziękowanie od Wójt Gminy

            Wszystkim Uczestnikom uroczystości serdecznie dziękuję za udział i spędzenie słonecznej soboty ze Strażakami w służbie i na zasłużonym odpoczynku. Była to sobota pełna radości i serdecznych wzruszeń dla Braci Strażackiej i organizatorów.

            Dumą tej uroczystości byli Strażacy, pięknie prezentujący się w galowych mundurach na czele z Komendantem Gminnym dh Marcinem Wesołowskim.

            Szczególne słowa podziękowania kieruję do Druhen i Druhów z OSP w Janowcu Kościelnym, Szczepkowa Borowego i Nowej Wsi Wielkiej, do Ich Pocztów Sztandarowych oraz do Komendanta Gminnego dh Marcina Wesołowskiego, który był Dowódcą Uroczystości ale też wzorowym współorganizatorem uroczystości.

            Dziękuję za obecność 5 maja, ale też za wiele dni przygotowań do tej uroczystości. Serdeczne słowa podziękowania kieruję do Strażaków OSP Szczepkowo Borowe i Mieszkańców Sołectwa, którzy we własnym zakresie przygotowali do uroczystości posesję wokół świetlicy.

            Nie byłoby tej pięknej uroczystości bez Ks. Kanonika Jacka Lubińskiego, który brał udział w próbach strażaków oraz swoją modlitwą wspierał wszystkie działania i zapewnił duchową oprawę tego święta poprzez uroczystą Mszę Świętą, poświęcenie Sztandaru oraz samochodów, a także poprzez udział w uroczystości.

            Dziękuję serdecznie Fundatorom Sztandaru dla OSP Szczepkowo Borowe, wszystkim którzy wsparli finansowo zakup dwóch samochodów ratowniczo-gasniczych. Słowa szczególnego podziękowania kieruję do Osób, które wspierały mnie w działaniach związanych z pozyskaniem dotacji a następnie w terminowym zrealizowaniu i rozliczeniu zadań. Nie zawiodła Opatrzność i ludzka życzliwość.

            Należy podkreślić, że Strażacy OSP bardzo wspierali nas organizatorów w przygotowaniach i przebiegu obchodów Gminnego Dnia Strażaka, za co serdecznie dziękuję.

            Dziękuję Współpracownikom z Urzędu Gminy, i Pracownikom ZGK, SOK, GOPS oraz Szkoły Podstawowej w Janowcu Kościelnym, którzy okazali nam swoją pomoc. Dziękuję serdecznie.

Z wyrazami wdzięczności

Wójt

Bożena Grochala

 Do pobrania:        

Wystąpienie Wójta Gminy : załącznik nr 1.

Wystąpienie okolicznościowe Prezesa Zarządu Gminnego ZOSP -  Wójta Bożeny Grochala. : załączniku nr 2.

 

IMG 2685 800x533

15 kwietnia podczas Mszy Świętej w Kościele pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Janowcu Kościelnym ogłoszono wyniki konkursu " Na najpiękniejszą Palmę Poboża", którego organizatorami od kilku lat są : Parafia pod wezwaniem Św. Jana Chrzciciela w Janowcu Kościelnym, Gmina Janowiec Kościelny i Fundacje " ITAJ " ze Szczepkowa Borowego. Celem konkursu jest kultywowanie tradycji związanej ze Świętami Wielkanocnymi. O wynikach konkursu decydowali Parafianie , którzy według własnej wrażliwości artystycznej głosowali na określoną palmę. Oddane głosy komisyjnie przeliczono.

W kategorii indywidualnej przyznano 3 miejsca :

I miejsce – Pani Ewa Moszczyńska

II miejsce – Pani Agnieszka Podowska

III miejsce – Pani Marta Domurad

 

( bon o wartości odpowiednio 400, 300, 200 zł )

 

W kategorii grupowej przyznano 3 miejsca i 3 wyróżnienia:

 

I miejsce – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Janowcu Kościelnym

II miejsce – Sołectwo Nowa Wieś - Dmochy

III miejsce – Szkoła Podstawowa im. Zawiszy Czarnego w Waśniewie – Grabowie

 

( bon o wartości odpowiednio 400, 300, 200 zł )

 

Wyróżnione zostały Palmy wykonane przez :

 

- Klub Seniora "Niezapominajka"

- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoje Wsi Smolany – Żardawy "Pod Gajem"

- Sołectwo Janowiec Kościelny.

 

( bon o wartości 150 zł )

 

Wszystkich uhonorowano pamiątkowymi dyplomami oraz bogato ilustrowaną książką.

Spośród kuponów złożonych w trakcie głosowania wylosowano trzy. Wskazane na kartach osoby, również nagrodzono.

W imieniu organizatorów dziękujemy za udział w konkursie i zapraszamy serdecznie za rok.

SOK

IMG 2592 800x533

11.04.2018r. w Samorządowym Ośrodku Kultury odbyły się gminne eliminacje do konkursu „KOCHAM ŚPIEWAĆ POLSKIE PIOSENKI”, organizowanego przez Lokalną Grupę Działania „ Brama Mazurskiej Krainy”. Cudowne,polskie piosenki, mogliśmy usłyszeć w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Zawiszy Czarnego z Waśniewa - Grabowa oraz Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II z Janowca Kościelnego.

Jury w składzie: P. Tomasz Szydłowski, P. Joanna Krajewska oraz P. Marzena Borkowska – Kierownik Samorządowego Ośrodka Kultury w Janowcu Kościelnym po wysłuchaniu uczestników postanowiło przyznać nagrody:

W kategorii IV-VII:

I MIEJSCE – Natalia Szczepkowska ze Szkoły Podstawowej w Waśniewie – Grabowie

II MIEJSCE – Alicja Gołębiewska ze Szkoły Podstawowej w Janowcu Kościelnym

III MIEJSCE – Anna Kołacz ze Szkoły Podstawowej w Janowcu Kościelnym

W kategorii Gimnazjum:

I MIEJSCE – Natalia Wiśniewska ze Szkoły Podstawowej w Janowcu Kościelnym

II MIEJSCE – Dominika Wójcicka ze Szkoły Podstawowej w Janowcu Kościelnym

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie, gratulujemy zwycięzcom.

Laureaci wezmą udział w konkursie międzygminnym, który odbędzie się 10 maja 2018r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Iłowie – Osadzie.

 SOK

Po uroczystoci pamitkowe zdjcie 600x450

Dnia 10 kwietnia 2018 roku w Szkole Podstawowej im. Zawiszy Czarnego   w Waśniewie-Grabowie ,  odbyła się uroczystość katyńska powiązana z dwiema rocznicami- Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej oraz katastrofą smoleńską. Gościliśmy podczas uroczystości Księdza dziekana Krzysztofa Dziadak, przedstawicieli Kierowników Jednostek Gminy Janowiec Kościelny, Panią Karinę Rogalską i Marzenę Borkowską, dzielnicowego Komendy Powiatowej w Nidzicy Dawida Kaczorowskiego oraz członków olsztyńskiego Stowarzyszenia Rodzina Katyńska: Jana Domańskiego i Rafała Pyrę a także  Romana Przybysz- sympatyka Rodziny Katyńskiej.

W pierwszej części uroczystości uczniowie przedstawili montaż słowno-muzyczny na temat wydarzeń z kwietnia 1940 roku oraz z 10 kwietnia 2010 roku. Chwilom refleksji towarzyszyły wspomnienia wydarzeń naszej trudnej historii, przedstawionej otwarcie i prawdziwie, bez lęku i obawy. Sceneria uroczystości nawiązywała do lasu katyńskiego, a wykonanie pieśni „Biały Krzyż” dały obraz kwietniowych wydarzeń sprzed 78 lat.

            Momentem kulminacyjnym uroczystości było odsłonięcie tablicy pamiątkowej oraz posadzenie dębu katyńskiego upamiętniającego podporucznika Jana Bublińskiego, pochodzącego z powiatu lwowskiego, zamordowanego w Bykowni w 1940 roku. Postać bohatera przybliżył nam pan Roman Przybysz – dawny uczeń szkoły w Dubnie, gdzie przed wojną pracował Jan Bubliński. Pan Roman wspominał ze łzami w oczach: „…pamiętam jak przed wojną, gdy byłem małym chłopcem, prowadził mnie za rączkę do szkoły…”. W tym dniu w Szkole w Waśniewie przeszłość stała się tak bliska, choć myśli Pana Przybysza sięgały tak daleko…

Jan Bubliński przedstawiciel Kresów- został przez nas wybrany, gdyż wiemy, że jako nauczyciel i kierownik szkół w Dubnie i Krzemieńcu nie będzie tam upamiętniony, nie będzie miał posadzonego dębu. Trudna historia naszego kraju, wydarzenia, które nie łatwo zrozumieć, niech dadzą nam siłę i mężne serca, gdyż trzeba nam pamiętać o tych , którzy oddali życie za naszą Ojczyznę.

  Inicjatorami tego przedsięwzięcia byli nauczyciele, uczniowie oraz  Pan Jan Domański z Nidzicy-  przedstawiciel Stowarzyszenia Rodzina Katyńska. Przekazał on podczas uroczystości ziemię przywiezioną z Katynia wraz z polskim orłem z żołnierskiej rogatywki oraz dąb ufundowany przez Nadleśnictwo Nidzica, natomiast kwiaty podarowała Pani Danuta Rzezak.

Warto przypomnieć, że jest to nasz drugi dąb katyński, pierwszy posadzono w 2010 roku upamiętniając porucznika Stefana Jarockiego, który zginął w Katyniu.

Uroczystość przebiegała w podniosłej atmosferze i była wspaniałą lekcją historii.

Wspólnie z Rodziną Katyńską w Olsztynie zachęcamy także inne Szkoły oraz instytucje, aby również posadziły Dęby Pamięci- tak wiele jest jeszcze do zrobienia .

Społeczność Szkolna

IMG 2259 600x400

6 kwietnia 2018 roku w Samorządowym Ośrodku Kultury w Janowcu Kościelnym odbyło się spotkanie autorskie z Panem Markiem Samselskim- autorem opowiadań, aforyzmów, tekstów piosenek, zadań szaradziarskich i bajek dla dzieci.

W spotkaniu udział wzięli uczniowie klas V-VI Szkoły Podstawowej w Janowcu Kościelnym. Spotkanie było okazją do promowania  książki „Rebusy i kalambury nie dla ponurych”. W książce można znaleźć rebusy,kalambury, anagramy, palindromy, homonimy i przeróżne zadania niespodzianki.

 Autor łatwo nawiązał kontakt z uczestnikami spotkania. W bardzo ciekawy sposób opowiadał o  własnej twórczości i roli  jaką pełni w jego  życiu.

 Z pewnością była to ogromna atrakcja dla uczestników spotkania. Osobisty kontakt  z autorem wyzwala ciekawość, zachęca do czytelnictwa, pozwala lepiej zrozumieć intencje autora. Jest to także zachęta do podjęcia własnych prób pisarskich. W każdym z nas tkwi jakiś talent, czasem jest tylko uśpiony.... 

SOK